بخش قلمدانک

نقد کوتاه اهل کتاب در شبکه های اجتماعی

قلمدانک
0

پیمان اسماعیلی اولین مجموعه داستان احسان عابدی کتاب لاغری است با هفت داستان کوتاه. داستانهایی…