دیوارنوشته های انقلاب؛ بختیار و بازرگان در شعارها

0

مهدی محسنیان راد

فصلی از کتاب:
در حسرت فهم درست
روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران
لندن: اچ اند اس مدیا، 1395/ 2016

این بخش سوم مطلب است. بخش دوم در اینجا و بخش اول اینجا ست.

دو‭ ‬نخست‌وزير (‬بختيار،‭ ‬بازرگان)‬

در‭ ‬شعارهاي‭ ‬ديواري‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬تهران،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬امام،‭ ‬شعارهايي‭ ‬درباره‭ ‬افراد‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‌خورد: ‬آقاي‭ ‬مهندس‭ ‬مهدي‭ ‬بازرگان (‬نخست‌وزير‭ ‬انتخابي‭ ‬امام)‬،‭ ‬آقاي‭ ‬شاپور‭ ‬بختيار (‬نخست‌وزير‭ ‬انتخابي‭ ‬شاه)‬،‭ ‬شادروان‭ ‬آقاي‭ ‬دكتر‭ ‬محمد‭ ‬مصدق (‬نخست‌وزير‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬كودتای 1332) ‬و‭ ‬شادروان‭ ‬آقاي‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي (‬انديشمند‭ ‬و‭ ‬نويسنده‭ ‬اسلامی). ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نامبردگان،‭ ‬شعارهايي‭ ‬نيز‭ ‬درباره‭ ‬رهبر‭ ‬سازمان‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬چريك‌هاي‭ ‬فدايي‭ ‬خلق‭ ‬ثبت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬آورده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬نمونه‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬56‭ ‬شعار‭ ‬در‭ ‬رد‭ ‬آقاي‭ ‬بختيار‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬شعار‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬ايشان‭ ‬ثبت‭ ‬شد،‭ ‬33‭ ‬شعار‭ ‬در‭ ‬تأ‌ييد‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬آقاي‭ ‬بازرگان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد. ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بختيار‭ ‬و‭ ‬بازرگان‭ ‬مشابه‭ ‬شعارهاي‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬مقابل‭ ‬يكديگر‭ ‬بود‭.‬

الف‭- ‬بختيار

شعار‭ ‬‮«‬بختيار،‭ ‬اي‭ ‬نوكر‭ ‬امپرياليسم،‭ ‬سران‭ ‬تو‭ ‬شكست‭ ‬خوردند‮»‬‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬5‭/‬5‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬با‭ ‬اسپري‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬سي‌متري،‭ ‬بلندترين‭ ‬شعار‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بختيار‭ ‬بود. ‬كوتا‌ه‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬نيم‭ ‬متر‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬قلم‌مو‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‮»‬‭ ‬در‭ ‬شميران‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

طول‭ ‬مجموع‭ ‬60‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بختيار‭ ‬127‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬طول‭ ‬هر‭ ‬شعار‭ ‬‬2‭ ‬متر‭ ‬بود. ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بختيار ‭ ‬6‭/‬5درصد‭ ‬ديوارنوشته‌هاي‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌داد‭.‬

51درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپري، ‭ ‬23درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو، ‭ ‬12درصد‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬گچ، ‭ ‬8درصد‭ ‬با‭ ‬ماژيك‭ ‬و ‭ ‬6درصد‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬وسايل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مجموع‭ ‬شعارها‭ ‬40‭ ‬شعار  (‬67درصد) ‬حاوي‭ ‬آرزوي‭ ‬مرگ‭ ‬براي‭ ‬بختيار‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬شعار (‬7درصد) ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬تأييد‭ ‬ايشان‭ ‬بود. ‬در‭ ‬24‭ ‬شعار،‭ ‬صفت‌هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬براي‭ ‬بختيار‭ ‬قائل‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬آنها‭ ‬درباره‭ ‬مزدور‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬بودن‭ ‬او‭ ‬بود. ‬اين‭ ‬صفت‌ها‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از: ‬نوكر‭ ‬امپرياليسم،‭ ‬آمريكايي،‭ ‬سگ‭ ‬زنجيري‭ ‬آمريكا،‭ ‬نوكر‭ ‬سيا،‭ ‬نوكر‭ ‬بي‌اختيار،‭ ‬نوكر‭ ‬جيره‌خوار،‭ ‬مزدور،‭ ‬اجنبي،‭ ‬خودفروش،‭ ‬يزيد‭ ‬زمان،‭ ‬پشه‭ ‬ناچيز،‭ ‬معتاد‭ ‬كثيف،‭ ‬ترياكي‭ ‬و‭ ‬شيره‌كش‭.‬

متن‭ ‬شعارهاي‭ ‬ديواري‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بختيار‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬است:‬

188- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار 14‭ ‬عدد

189-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬نوكر‭ ‬بي‌اختيار 9‭ ‬عدد

190-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬جيره‌خوار 6‭ ‬عدد

191-‭ ‬اي‭ ‬بختيار‭ ‬شيره‌كش،‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬برو‭ ‬مراكش 2‭ ‬عدد

192-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬خود‌فروش 1‭ ‬عدد (در باقی موارد زیر هم هر جا عدد ذکر نشده منظور عدد 1 است)

193-‭ ‬زكي‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار ‭

194-‭ ‬بختيار‭ ‬يزيد‭ ‬زمان‭ ‬ما

195-‭ ‬كابينه‭ ‬بختيار‭ ‬حقه‭ ‬جديد‭ ‬است

196-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬شاه‭ ‬خائن،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬مزدور،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني

197-‭ ‬سرنگون‭ ‬باد‭ ‬حكومت‭ ‬بختيار

198-‭ ‬واي‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬بختيار،‭ ‬چون‭ ‬كه‭ ‬آقا‭ ‬دير‭ ‬مياد

199-‭ ‬واي‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬بختيار‭ ‬اگر‭ ‬خميني‭ ‬دير‭ ‬بياد

200-‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬عقاب (‬خميني) ‬پر‭ ‬بريزد‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬پشه‭ ‬ناچيز (‬بختيار) ‬چه‭ ‬خيزد

201- ‬دولت‭ ‬بختيار‭ ‬نيرنگ‭ ‬جديد‭ ‬آمريكا

202-‭ ‬بختيار‭ ‬سگ‭ ‬زنجيري‭ ‬آمريكا

203-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬آمريكايي

204-‭ ‬كابينه‭ ‬بختيار‭ ‬استعمار‭ ‬آمريكا

205-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬نوكر‭ ‬سيا

206-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬مزدور

207-‭ ‬با‭ ‬چاقوي‭ ‬سگ‌كشي‭ ‬قسم‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬شهيدان‭ ‬شاپور‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬مي‌كشيم

208-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬مزدور‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬خائن

209-‭ ‬بختيار‭ ‬اي‭ ‬نوكر‭ ‬امپرياليسم‭ ‬سران‭ ‬تو‭ ‬شكست‭ ‬خوردند

210-‭ ‬بختيار‭ ‬اجنبي‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬هرگز‭ ‬شكست‭ ‬نخواهد‭ ‬خورد،‭ ‬سنگر‭ ‬ملت‭ ‬سنگر‭ ‬ايمان‭ ‬است

211-‭ ‬نه‭ ‬شاه‭ ‬مي‌خوام‭ ‬نه‭ ‬شاپور‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬مزدور

212-‭ ‬معتا‌د‭ ‬كثيف‭ ‬بختيار ‭

213-‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬ترياكي‭ ‬بي‌اختيار

214-‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬شعار‭ ‬بختيار،‭ ‬منقل‭ ‬و‭ ‬وافورو‭ ‬بيار

215-‭ ‬لوله‭ ‬بازكن‭ ‬فوري‭ ‬با‭ ‬دهن‭ ‬بختيار ‭

216-‭ ‬لوله‭ ‬بازكن‭ ‬با‭ ‬دهن‭ ‬بختيار

217-‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬بي‌بي‌سي‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬استعفا‭ ‬داد

218-‭ ‬بختيار‭ ‬سنگرتو‭ ‬نگهدار

219-‭ ‬خميني‭ ‬فرار‭ ‬بختيار‭ ‬را‭ ‬مي‌بخشد

علاوه‭ ‬بر‭ ‬شعارهاي‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬شعارهاي‭ ‬دیگر نيز‭ ‬که در این مجموعه آورده ایم از‭ ‬بختيار‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است‭.

ب‭- ‬بازرگان

شعار‭ ‬‮«‬مجري‭ ‬حكم‭ ‬قرآن،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران،‭ ‬مهدي‭ ‬بازرگان‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬ماست‮»‬‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬15‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬تا‌ج،‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬درباره‭ ‬آقاي‭ ‬بازرگان‭ ‬بود. ‬كوچك‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬بازرگان‮»‬‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طول ‭ ‬20‭ ‬سانتيمتر‭ ‬با‭ ‬ماژيك‭ ‬روي‭ ‬ديواري‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬دكتر‭ ‬فاطمي (‬آريامهر‭ ‬سابق) نقش بسته ‬بود. ‬طول‭ ‬33‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازرگان‭ ‬25‭/‬91‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬آن‭ ‬76‭/‬2‭ ‬متر‭ ‬بود‭. ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازرگان‭ ‬1‭/‬3درصد‭ ‬ديوارنوشته‌هاي‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌داد. ‬39درصد‭ ‬از‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازرگان‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سبز، ‭ ‬24درصد‭ ‬قرمز، ‭ ‬19درصد‭ ‬سياه، ‭ ‬12درصد‭ ‬سفيد‭ ‬و ‭ ‬6درصد‭ ‬بقيه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬آبي‭ ‬و‭ ‬قهوه‌اي‭ ‬بود. ‬46درصد‭ ‬شعارها‭ ‬با‭ ‬اسپري، ‭ ‬18درصد‭ ‬با‭ ‬قلم‌مو، ‭ ‬15درصد‭ ‬با‭ ‬شابلون، ‭ ‬9درصد‭ ‬با‭ ‬زغال‭ ‬و‭ ‬گچ‭ ‬و ‭ ‬6درصد‭ ‬با‭ ‬ماژيك‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬وسايل‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬12‭ ‬مضمون‭ ‬از‭ ‬33‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بازرگان‭ ‬خبر‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬مي‌داد.‬14‭ ‬شعار‭ ‬حاوي‭ ‬درود‭ ‬و‭ ‬سلام‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بود. ‬در‭ ‬9‭ ‬شعار‭ ‬صفت‌هايي‭ ‬براي‭ ‬آقاي‭ ‬بازرگان‭ ‬بيان‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اغلب‭ ‬اين‭ ‬شعارها‭ ‬نه‭ ‬مستقيماً‭ ‬درباره‭ ‬ايشان‭ ‬بلكه‭ ‬درباره‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬بود. ‬اين‭ ‬صفات‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از: ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬مردمي‭ ‬و‭ ‬قانوني‭ ‬ايران،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬منتخب‭ ‬امام،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬خلق‭ ‬ايران،‭ ‬حامي‭ ‬قرآن،‭ ‬حامي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مجري‭ ‬حكم‭ ‬قرآن‭.‬

در‭ ‬زير‭ ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آقاي‭ ‬بازرگان‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬فراواني‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬است:‬

220- ‬مهدي‭ ‬بازرگان‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران 7‭ ‬عدد

221- درود‭ ‬بر‭ ‬بازرگان 4‭ ‬عدد

222-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬بازرگان‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران 3‭ ‬عدد

223-‭ ‬مهدي‭ ‬بازگان‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬مردمي‭ ‬و‭ ‬قانوني‭ ‬ايران 2‭ ‬عدد

224-‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬بازرگان‭ ‬حامي‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬ايران 2‭ ‬عدد

225-‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬بازرگان 2‭ ‬عدد

226-‭ ‬بازرگان‭ ‬مجري‭ ‬حكم‭ ‬قرآن 1‭ ‬عدد

227-‭ ‬مجري‭ ‬حكم‭ ‬قرآن،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران‭ ‬مهدي‭ ‬بازرگان‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬ملت‭ ‬است  (در باقی موارد زیر هم هر جا عدد ذکر نشده منظور عدد 1 است)

228-‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬ايران‭ ‬مهدي‭ ‬بازرگان

229-‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬بازرگان،‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬خميني ‭

230-‭ ‬نخست‌وزير،‭ ‬منتخب‭ ‬امام‭ ‬است

231-‭ ‬همبستگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬بازرگان‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌داريم ‭

232-‭ ‬بازرگان‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬خلق‭ ‬ايران

233-‭ ‬انتصابات‭ ‬دولت‭ ‬بازرگان‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬ماست

234-‭ ‬بازرگان‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬تو‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬ملت‭ ‬است

235-‭ ‬بازرگان‭ ‬كابينه‌ات‭ ‬مبارك

236-‭ ‬سلام‭ ‬بر‭ ‬بازرگان‭ ‬نخست‌وزيري‭ ‬قانوني‭ ‬ايران،‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬غير‌قانوني

237-‭ ‬دولت‭ ‬بازرگان‭ ‬يعني‭ ‬فرار‭ ‬بختيار ‭

238- ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬بختيار‭ ‬درود‭ ‬بر‭ ‬بازرگان

ج‭- ‬ديگران

علاوه‭ ‬بر‭ ‬شاه،‭ ‬امام،‭ ‬بختيار‭ ‬و‭ ‬بازرگان،‭ ‬37‭ ‬شعار‭ ‬و‭ ‬عكس‭ ‬درباره‭ ‬14‭ ‬تن‭ ‬ديگر‭ ‬روي‭ ‬ديوارها‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭: ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي (‬15‭‬شعار)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬رضايي (‬پنج‭ ‬شعار)‬،‭ ‬رضا‭ ‬رضايي (‬سه‭ ‬شعار)‬،‭ ‬سعيد‭ ‬محسن (‬دو‭ ‬شعار)‬،‭ ‬خسرو‭ ‬روزبه (‬دو‭ ‬شعار)‬،‭ ‬دكتر‭ ‬محمد‭ ‬مصدق (‬دو‭ ‬شعار)‬، ‭‬صديقه‭ ‬رضايي،‭ ‬شريف‭ ‬واقفي‬،‭ ‬خسرو‭ ‬گلسرخي‬،‭ ‬حسن‭ ‬فرزانه‬،‭ ‬اكبر‭ ‬شامي‬،‭ ‬صمد‭ ‬بهرنگي‌‬،‭ ‬سرگرد‭ ‬محبي، ‬و‭ ‬ازهاري (هر کدام یک شعار).‬

پنج‭ ‬شعار‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي،‭ ‬تصاوير‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬شابلون‭ ‬بود؛‭ ‬يك‭ ‬عكس‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬شعار‭ ‬شريعتي،‭ ‬دو‭ ‬تصوير،‭ ‬عكس‭ ‬دكتر‭ ‬شريعتي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوشته‭ ‬شهيد‭ ‬شريعتي،‭ ‬يك‭ ‬تصوير،‭ ‬عكس‭ ‬شريعتي،‭ ‬امام،‭ ‬صديقه‭ ‬رضايي‭ ‬و‭ ‬مهدي‭ ‬رضايي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬تصوير‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬شريعتي‭ ‬و‭ ‬صمد‭ ‬بهرنگي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬مرگ‭ ‬بر‭ ‬منافقين. ‬طول‭ ‬10‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي‭ ‬5‭/‬22‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬آن‭ ‬25‭/‬2‭ ‬متر‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬10‭ ‬شعار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دكتر‭ ‬شريعتي‭ ‬پنج‭ ‬شعار‭ ‬حاوي‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي‮»‬‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬شعار‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬5‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬نارنجي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬اسپري‭ ‬روي‭ ‬ديواري‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬آرامگاه‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود. ‬دو‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬دكتر‭ ‬شريعتي،‭ ‬آغاز‭ ‬بيداري‮»‬،‭ ‬يك‭ ‬شعار‭ ‬حاوي‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي‮»‬‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شعار‭ ‬با‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬دكتر‭ ‬علي‭ ‬شريعتي‭ ‬معلم‮»‬‭ ‬بود‭.‬

دو‭ ‬شعار‭ ‬درباره‭ ‬دكتر‭ ‬مصدق‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬شاهرضا‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬شميران‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬شعار‭ ‬داراي‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬درود‭ ‬بر‭ ‬مصدق‮»‬‭ ‬بود. ‬شعارهاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬نامشان‭ ‬برده‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق،‭ ‬چريك‌هاي‭ ‬فدايي‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬توده‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

————————
*این بخش آخر از شعارها بود که از نیمه اول فصل نقل شد. برای دیدن لیست کامل بیش از 650 شعار و جدولها و آمارهای آنها لطفا به خود کتاب مراجعه کنید. فهرست باقی شعارها از این قرار است:

  • شعارهاي‭ ‬عليه‭ ‬ساواك،‭ ‬چماق‌داران،‭ ‬قانون‭ ‬اساسي،‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬رژيم‌هاي‭ ‬ديگر
  • شعارهاي‭ ‬له‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬حكومت‭ ‬اسلامي،‭ ‬شهدا،‭ ‬چريك‌هاي‭ ‬فدايي،‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق،‭ ‬حزب‭ ‬توده،‭ ‬ساير‭ ‬احزاب،‭ ‬ارتش‭ ‬و‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬رژيم‌هاي‭ ‬ديگر
  • شعارهاي‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬درباره‭ ‬اتحاد،‭ ‬مسلح‭ ‬شدن،‭ ‬كودتا‌،‭ ‬كارگران،‭ ‬اعتصاب‭ ‬و‭ ‬بانوان
  • شعارهاي‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬پيروزي
Print Friendly, PDF & Email
Share.

نظرتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: