بخش ادبیات زنان

قلمدانک
0

فرناز سیفی یکی از بهترین مجموعه‌های کوتاه تلویزیونی که این سال‌ها دیدم، “Olive Kitteridge”بود. به‌نظرم…