راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کتابخانه‌های بزرگ

کتابخانه ملی ایران
شکل‌گیری‌ رسمی‌ کتابخانه‌ ملی‌ به‌ سال‌ ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در سال‌ ۱۳۵۸ مرکز خدمات‌ کتابداری‌، و در سال‌ ۱۳۷۸ سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در کتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ ۱۳۸۱ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، کتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شکل‌ گرفت‌. اکنون‌ این‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌» و «گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌» فعالیت‌ دارد.
سایت کتابخانه ملی مرجع رسمی مشخصات کتابهای منتشرشده در ایران است. اگر می خواهید بدانید کتابی از نویسنده ای در ایران منتشر شده یا ترجمه شده جستجو در منابع کتابخانه مفید خواهد بود.
کتابخانه مجلس
سایت کتابخانه مجلس مجموعه ای از منابع مطبوعاتی و کتابی را به صورت آنلاین در دسترس گذاشته است. بعلاوه، وبسایت آن نقش یک خبرگزاری کتاب را نیز برعهده دارد و بخصوص کتابهای مورد علاقه محققان ایرانشناسی و اسلامشناسی در آن مرتبا معرفی می شود.