راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کتابخانه ضدسانسور

فهرستهای مختلفی برای کتابهایی که در ایران منتشر نشده یا پس از انتشار ممنوع و جمع آوری شده وجود دارد. این مدخل ویکی پدیا نمونه ای از این فهرستها ست:

فهرست کتابها و مطبوعات ممنوع در ایران

http://goo.gl/IqjICU

همچنین:

کتابخانه ضدسانسور در وبلاگ خوابگرد شامل ادبیات و داستانهای کوتاه غیرقابل انتشار

http://www.khabgard.com/adab/