راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ترجمه در بحران؛ یک پرونده کوچک آنلاین

قفسه 

سایت میدان در بخشی با عنوان بحران ترجمه، نقد ترجمه‌ی کتاب‌هایی را بایگانی کرده که پیشتر در نشریات و سایت‌ها منتشر شده‌اند. کتاب‌های نقد شده در این مطالب متون نظری‌ای هستند که ناشران شناخته‌شده منتشرشان کرده‌اند.

چندی است کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم، اثر پر سر‌و‌صدای توماس پیکتی به‌فارسی ترجمه شده. این کتاب را اصلان قودجانی در ۸۷ روز ترجمه کرده است و محسن رنانی نیز مقدمه‌ای بر آن نوشته. پرویز صداقت این ترجمه را بررسی کرده و نقدی با عنوان توماس پیکتی در سرزمین عجایب بر آن نوشته است.

چگونه کتاب دیگران را به‌نام خودمان جعل کنیم عنوان نقد رحمان بوذری است. این البته نقد ترجمه نیست و به کتاب نقد مدرن بر مدرنیته می‌پردازد که نام مجتبی صدریا به عنوان نویسنده‌اش آمده و منتشر شده. بوذری در این نقد ادعا می‌کند که این کتاب در اصل ترجمه‌ای است از کتاب نویسنده‌ای به نام جاشوا لوک‌یودر. این مطلب اولین‌بار در روزنامه‌ی شرق منتشر شد.

از زحمتی که می‌کشیم عنوان نقد صالح نجفی است بر ترجمه‌ی دو کتاب ناخودآگاه زیباشناختی و استتیک و ناخرسندی‌هایش (هردو نوشته ژاک رانسیر).

اخلاق ترجمه در ترجمه‌ی «اخلاق صغیر» نقدی‌ست بر ترجمه‌ی کتابِ اخلاق صغیر نوشته‌یتئودور آدورنو. مترجم این کتاب حمید فرازنده است و منتقد هم صالح نجفی.

کتاب‌هایی که نباید خواند نقدِ صالح نجفی بر ترجمه‌ی کتاب‌های دیوید هاروی در ایران است. شهری‌شدن سرمایه، پاریس پایتخت مدرنیته و وضعیت پسامدرنیته سه کتاب دیوید هاروی هستند که هر سه را عارف اقوامی مقدم ترجمه کرده است.

امید مهرگان در مطلبی با عنوان مترجم و بحران جزء و کل در فارسی به بررسی نقدهای صالح نجفی بر ترجمه‌های فارسی متون نظری پرداخته است.

«ناسازه‌های دم‌گزانه» در ترجمه‌های قابل قبول نقد دیگری است از صالح نجفی که به بررسی و نقد ترجمه‌ی کتاب خیلی کم…تقریباً هیچ، نوشته‌ی سایمون کریچلی می‌پردازد. این کتاب را لیلا کوچک‌منش ترجمه کرده است.

صالح نجفی نقدی دیگری هم بر ترجمه‌ی کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی نوشته با عنوان قصه‌ی هوموساکرهای مکتوب و محمد رضایی، مترجم این کتاب نیز چند روز بعد پاسخی به چند نکته در این نقد نوشته که با عنوان اشراف‌سالاری مترجمانه منتشر شد.

آزادی مطلق در ترجمه‌های نظری و ماجرای «سرگردانی فروید میان بادبادک و کرکس» عنوان دو نقد دیگر صالح نجفی است. اولی نقد ترجمه‌ی فارسی کتابی از کارل اشمیت و دومی نقد ترجمه‌ی فرهاد اکبرزاده از کتاب ناخودآگاه زیباشناختی ژاک رانسیر است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته