راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نوشتن با دوربین؛ چاپ پنجم با پیوست تازه

فرهنگ امروز

نوشتن با دوربین (رو در رو با ابراهیم گلستان)
پرویز جاهد
ناشر: نشر اختران، ۳۱۵ ص.
قیمت: ۲۰ هزار تومان

پرویز جاهد برای رساله‌ی دکترای خود به دنبال تحلیل ریشه‌های “موج نو” در سینمای ایران در فاصله‌ی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۸ و به طور مشخص سه کارگردان برجسته و پیشگام سینمای روشنفکری و غیر متعارف ایران بوده است؛ یعنی ابراهیم گلستان، فرخ غفاری و فریدون راهنما.  نویسنده این سه فیلمساز را در شکل‌گیری و ایجاد جریانی تحت عنوان «موج نو» در سینمای ایران و تاثیر عمیق بر فیلمسازان پس از خود دخیل می داند و در این میان نقش ابراهیم گلستان را از باقی پر رنگ‌تر می بیند. جاهد در این کتاب، تصویری روشن‌تر و دقیق‌تر از جریان «موج نوی سینمای ایران» و ریشه‌های واقعی آن ترسیم می‌کند.

آیدین آغداشلو درباره‌ی این کتاب می‌نویسد: «نوشتن با دوربین کتابی است چالش‌گر که در دو وجه حرکت می‌کند؛ وجهی در تبیین و شناساندن جایگاه ابراهیم گلستان فیلمساز است. وجه دیگر این کتاب روایت آقای گلستان است در باب یک دوران.»

کتاب شامل مقدمه‌ا‌ی درباره ی این گفتگو و شرح مختصری از ابراهیم گلستان و آثار او می شود و در چهار بخش اصلی با عناوین: «دیدار اول» ، «دیدار دوم»، «دیدار سوم» و «دیدار چهارم» و یک ضمیمه تنظیم شده است.

ویرایش جدید این کتاب در چاپ پنجم آن، شامل ضمیمه‌ای از برخی از نوشته‌ها و دیدگاه‌های چهره‌های سرشناس ادبی و فرهنگی، درباره‌ی این کتاب و همچنین گفتگوی علی میرزایی سردبیر نشریه‌ی نگاه نو با نویسنده می‌شود.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته