راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

شماره تازه نقد کتاب میراث را آنلاین بخوانید

فصلنامه نقد کتاب میراث

فصلنامه نقد میراث هم شکیل و زیبا طراحی و چاپ می شود و هم پر مطلب است. این فصلنامه ارزشمند مقالات خود را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان علاقه مند می گذارد. منتها فهرستی که از عناوین مقالات و مطالب داده می شود (که ذیلا می بینید) همه وقت گویا و روشن نیست و گاه نادقیق است. مثلا عنوان “بدون رویت نسخ نمی توان متون را نقد کرد” گفتگویی خواندنی با استاد نجیب مایل هروی است. طبعا نام گفتگوشونده باید در فهرست بیاید و ذکر نام گفتگوکننده چه بسا رهزنی کند و مخاطب نفهمد که موضوع گفتگویی با یکی از برجسته ترین مصححان و نظریه پردازان حوزه نسخ خطی است. همینطور است عنوانی مانند “سیاهی بر سپیدی” که بدون توضیح روشن نمی کند نقد کتابشناسی متون چاپشده در سال ۱۳۹۲ است. این توضیحات هر جا ضرورت بوده به فهرست زیر اضافه شده است اما خوب است خود اصحاب فصلنامه در ارتقای فهرست مجله نیز بکوشند تا گویا محتوای خواندنی هر مطلب باشد. – م.ج

XML سخن سردبیر ص. ۳-۴
مجید غلامی جلیسه
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
XML بدون رویت نسخ نمی توان متون را نقد کرد ص. ۵-۱۸
معصومه کلانکی – گفتگو با استاد نجیب مایل هروی
چکیده (۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۲ دریافت)
XML نقدوبررسی متن انتقادی فرامرزنامه کوچک ص. ۱۹-۵۸
ابوالفضل خطیبی
چکیده (۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
XML نگاهی به کتاب شرح دعای ندبه ص. ۵۹-۶۸
عبدالحسین طالعی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML تزلزلی پر گزند در بن کاخی بلند
نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات عقل مجرد از خواجه نصیر طوسی
ص. ۶۹-۱۱۶
حمید عطایی نظری
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML کتاب های تازه در زمینه ایران شناسی به زبان روسی ص. ۱۱۷-۱۲۸
گودرز رشتیانی
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML اولین کتاب چاپ شده به زبان عربی
صلاه السواعی، با مساعدت پاپ ژولیوس دوم، ۱۵۱۴ میلادی
ص. ۱۲۹-۱۳۶
روجا علی نژاد
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
XML نیم نگاهی به فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران ج ۴۵ ص. ۱۳۷-۱۴۸
حسین متقی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML نقدوبررسی فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت الاسلام والمسلمین آقاسیدکاظم میریحیی ص. ۱۴۹-۱۵۸
سوسن اصیلی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML نقدوبررسی پنجاه و دومین مجلدفهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ص. ۱۵۹-۱۷۲
[English Abstract] پریسا کرم رضایی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴ دریافت)
XML مفتاح العلوم سکاکی
نسخه ای نادر در کتابخانه وزیری یزد
ص. ۱۷۳-۱۷۶
حسین مسرت
چکیده (۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML مکتب هنری شیراز در نسخ خطی ایران ص. ۱۷۷-۱۹۲
علی صادق زاده وایقان
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴ دریافت)
XML تاریخ نسخه پردازی در نسخه ای مرجع ص. ۱۹۳-۲۰۴
محمدجواد احمدی نیا
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML تحلیلی بر پایان نامه های حوزه اسنادتاریخی و نسخ خطی ص. ۲۰۵-۲۳۶
امین محمدی
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۷ دریافت)
XML فهرست دست خط های فارسی کتابخانه قزاقستان ص. ۲۳۷-۲۴۰
سید علی موجانی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML نقدی بر نقد مصباح الارواح ص. ۲۴۱-۲۶۰
جلال الدین افضل
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML اجازه های علما در کتب چاپ سنگی ص. ۲۶۱-۳۲۴
مجید غلامی جلیسه
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML سیاهی برسپیدی
نقد از بیاض تا سواد؛ کتابشناسی متون چاپشده در ۱۳۹۲
ص. ۳۲۵-۳۳۲
نادر مطلبی کاشانی
چکیده (۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته