راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فرهنگ امروز؛ چرا تاریخ را غیرمورخان می نویسند؟

میهن نامه

به مناسبت هشتاد و دومین زادروز دکتر علی شریعتی پرونده اصلی این شماره از فرهنگ امروز در سرویس اندیشه به بررسی آراء علی شریعتی اختصاص یافته است. تلقی و دریافت علی شریعتی از علوم انسانی جدید مسئله اصلی این پرونده است که در آن تلاش شده است با تلفیقی از دیدگاه‌های منتقدانه و هم‌دلانه و با مصاحبه‌ها و مقالاتی از احسان شریعتی، عباس منوچهری، عبدالعزیز ساشادینا، علی اردستانی، محمدعلی مرادی، محمد رجبی، ابراهیم فیاض این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

پرونده تاریخ این ماه فرهنگ امروز با عنوان «مورخان در تعلیق» نقدی است ساختاری بر تاریخ‌نگاری آکادمیک در ایران، نقدی بر استادان این رشته و یا به بیانی نوعی اعتراض به آنان. این که چرا استادان آکادمی ما در نوعی تعلیق به سر می‌برند؛ چرا این تعلیق سبب شده تاریخ‌نگاری ما با متولیانی از اصحاب علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و دیگران رقم بخورد. این پرونده که شاهد حضور چهره‌هایی نظیر یرواند آبراهامیان، عباس ولی، آصف بیات، کاوه بیات، رسول جعفریان، قباد منصوربخت، علیرضا ملایی و … است، به بررسی این مساله و پاسخ به پرسش‌های فرهنگ امروز در این خصوص با رویکردهای متفاوتی است.

«دیالکتیک مرکز و حاشیه» عنوان پرونده ادبیات این شماره فرهنگ امروز است که حواشی حاصل از نقد محمدرضا شفیعی کدکنی به اشعار نیما و اتهام به او برای سرقت ادبی از پرویز ناتل خانلری را دستمایه موضوع این پرونده قرار داده است. فرهنگ امروز با گشایش این پرونده و با همکاری استادانی چون فرزان سجودی، مشیت علایی، محمد دهقانی، کامیار عابدی و برخی دیگر از منتقدین ادبی به این موضوع پرداخته است.

پرونده دین‌پژوهی فرهنگ امروز با عنوان «سیاستِ جنایت» ملاحظاتی است در باب اندیشه سیاسی نوسلفیون. این پرونده به دنبال پاسخ به این پرسش است که وجه غالب و حائز اهمیت در آشوب های اخیر جهان اسلام بیش از پیش ناشی از کدام مساله است: تبار تاریخی ، عمق اندیشگی و یا نوعی جنایی شدن سیاست؟ و در این راستا تلاش کرد تاملی چند ساحتی داشته باشد بر این پدیده تازه. پرداختن به مسائلی نظیر این که پیروی از چه پشتوانه سیاسی این نوع کنش را در میان اعضای داعش رقم می‌زند از پرسش‌های اصلی این پرونده است. مرتضی الویری، علی الله‌بداشتی، محمدحسین رفیعی و … از افرادی هستند که در پاسخ دادن به این پرسش و پرسش‌هایی نظیر آن شرکت دارند.

در بخش پیشخوان ضمن نقد و بررسی چند کتاب مهم حوزه اندیشه و معرفی تازه‌های نشر ایرانی و خارجی پرونده‌ای هم اختصاص یافته به کتاب سرمایه مالی هیلفردینگ و طرح این پرسش که چرا این کتاب بعد از  صد سال در ایران ترجمه شده است. همچنین مقدمه تی.بی.باتامور بر ترجمه انگلیسی کتاب نیز در این پرونده به فارسی برگردانده شده است.

در بخش بازتاب این شماره ابراهیم فیاض به نقد مقاله ناصر فکوهی پرداخته است و یدالله موقن به نقدهای دکتر جواد طباطبایی در خصوص ترجمه جان لاک در ایران پاسخ داده‌اند.

علاوه بر این بخش‌ها، فرهنگ امروز در بخش گزارش و بولتن خارجی خود نیز دارای مطالب متنوع و جذاب دیگر هم هست که از این بین می‌توان به خاطرات ناصر تکمیل همایون از دوران تحصیل در فرانسه و همین طور مطالبی در باب وضعیت دانشگاه و علوم انسانی در اروپا اشاره کرد.

شماره هشتم نشریه فرهنگ امروز به مدیر مسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه‌بزرگ در ۱۷۶ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته