راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مجلات قدیمی نقد: مس، در ادبیات و هنر

گاهنامه یا یکبارنامه یا مجله و جُنگ هر چه باشد مس فرق زیادی با دیگر گاهنامه های دهه ۶۰ مثل نقد آگاه ندارد. این مجموعه ای است که محمد محمدعلی فراهم آورده است و در ۱۳۶۶ منتشر شده در ۳۳۰۰ نسخه. تیراژی که امروز افسانه ای می نماید! قصه و گفتگو و نقد محور مقالات مس است. فهرست را در زیر می بینید و مجموعه کامل را می توانید بعد از فهرست بردارید:

mes-fehrest

mes-fehrest2e

مس به کوشش باشگاه ادبیات در دسترس عموم قرار گرفته است: جُنگ مس- ۱۳۶۶ (نسخه پی.دی.اف)

همرسانی کنید:

مطالب وابسته