راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مشکل معنابافی؛ در فصلنامه نقد کتاب ارتباطات و اطلاع رسانی

فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات

فصلنامه های نقد کتاب در همه موضوعات رده بندی کتابخانه مطلب منتشر می کنند و همه آنها از کارهای خواندنی است. در شماره تازه فصلنامه اطلاع رسانی و ارتباطات از این مجموعه مقالات ارزشمندی منتشر شده است از جمله مقاله ای که نویسنده در آن به موضوع کمتر بحث شده ای پرداخته است: معنابافی. محسن باغبانی نویسنده مقاله معنابافی را یکی از ابزارهای مهم “بدنویسی” می داند و می گوید این اصطلاح پیشنهادی اوست «برای شناخت عیبها و اشتباهات محتوایی نوشتارها یا گفتارهایی که در آنها از لفظ و معنا به انگیزه های مختلف، با شیوه های مختلف، و برای رسیدن به اهداف مختلف سوء استفاده می شود.» بدین ترتیب، معنابافی از نظر نویسنده «نقطه مقابل “معناسازی”، پرورش معنا، و تولید معنا است که هریک به شیوهای معقول، مقبول، نیکو، عالمانه، و درست برای رسیدن به هدفی معین نوشته یا گفته می شوند.» این مقاله با ارائه نمونه هایی عملی، در مجموع به ۲۱ روش مهم در بازی با معانی و بازی با الفاظ اشاره می کند. این روشها به گفته محسن باغبانی «بیانگر این نکته اساسی هستند که چگونه برخی نویسندگان و گویندگان به علت بیدقتی و سهل انگاری، جزم اندیشی و تعصب، نداشتن دانش کافی، فرار از ارائه استدلال و برهان برای اثبات موضوع، تسلط نداشتن برعلومی چون منطق، مرجعشناسی و روش تحقیق، و فن درست نویسی، و جز آنها به معنابافی دست می زنند.» البته بیان مقاله به جای آنکه علمی محض باشد احتمالا برای اینکه خیلی به نویسندگان معناباف برنخورد با بیانی خطابی و طنزآمیز نوشته شده است. متن کامل مقاله و دیگر مقالات این شماره را در زیر می یابید. از میان عموم خوانندگان روزنامه نگاران به طور خاص مطالب این فصلنامه را مفید خواهند یافت:

XML رشد منابع به اصطلاح علمی و ضرورت نقد آنها ص. ۳-۴
دکتر داریوش مطلبی
متن کامل (PDF)
XML رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی ص. ۵-۱۱
دکتر شعله ارسطوپور
متن کامل (PDF)
XML ابهام زدایی از اف.آر.بی.آر. به شیوه ماکسول ص. ۱۳-۲۳
ملیحه درخوش
 متن کامل (PDF)
XML طراحی و مدیریت وب گاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ص. ۲۵-۳۷
دکتر شیما مرادی
  متن کامل (PDF)
XML مرجع شناسی و نیاز به شناخت منابع مرجع لاتین نقد و بررسی کتاب مرجع شناسی لاتین ص. ۳۹-۴۹
سولماز زرداری
متن کامل (PDF)
XML از خبرنویسی تا خبر رادیویی: ضرورت شناخت شنوندگان ص. ۵۱-۵۸
دکتر امیدعلی مسعودی
 متن کامل (PDF)
XML روزنامه نگاری؛ از گفتمان سازی تا پرتره نویسی نقدی بر کتاب «روزنامه نگاری در جهان معاصر» ص. ۵۹-۷۲
یوسف خجیر
متن کامل (PDF)
XML بازتعریفی از روابط عمومی در عصر اطلاعات و ارتباطات: نقدکتاب روابط عمومی ۲ ص. ۷۳-۸۴
دکتر اسماعیل قدیمی
متن کامل (PDF)
XML سواد رسانه ای در تئوری و عمل ص. ۸۵-۹۱
دکتر حسین امامی
متن کامل (PDF)
XML جریان سازی رسانه ای از نظر تا عمل نقدی بر «درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی» ص. ۹۳-۱۰۱
اسماعیل افقهی
متن کامل (PDF)
XML چالش های مدیریت راهبردی در رسانۀ ملی اثر حسن خجسته نقدی برکتاب «مدیریت رسانه» ص. ۱۰۳-۱۱۰
جلال خوش چهره
 متن کامل (PDF)
XML مصاحبه؛ چیستی، ارکان، شیو ه ها و ریخت شناسی نقد و بررسی «کتاب کوچک مصاحبه» ص. ۱۱۱-۱۲۴
دکتر عباس اسدی
متن کامل (PDF)
XML ضعف اخلاقی در ترجمۀ «فساد در رسانه ها» ص. ۱۲۵-۱۳۹
محسن اسلامی
متن کامل (PDF)
XML دانشنامه ای برای کتاب و نشر ص. ۱۴۱-۱۵۰
مجید رهبانی
متن کامل (PDF)
XML آموزش نشر و نگارش در علم اطلاعات و دانش شناسی (همراه با نقد اثر آشنایی با نشر و ویراستاری) ص. ۱۵۱-۱۷۴
حمید محسنی
متن کامل (PDF)
XML سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها ص. ۱۷۵-۱۸۳
محمدرضا فرهادپور
متن کامل (PDF)
XML نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعۀ اقتصاد دانش محور ص. ۱۸۵-۱۹۰
دکتر ابوالفضل احمدزاده
 متن کامل (PDF)
XML نقد معیار ص. ۱۹۱-۲۰۹
محسن باغبان ، دکتر معصومه طالبی
متن کامل (PDF)
XML آداب معنابافی در عصر ما ص. ۲۱۱-۲۳۶
محسن باغبان
متن کامل (PDF)
XML جامعۀ شبکه ای ۱: بنیادها و کارکردها ص. ۲۳۷-۳۴۹
معصومه نیک نیا
متن کامل (PDF)
XML زیباسازی کتابخانه با خرج کم! نقد کتاب «شاداب سازی محیط کتابخانه های عمومی» ص. ۲۵۱-۲۵۹
سمیه تقی یار
متن کامل (PDF)
XML مروری بر کتاب «راهنمای جامع نگارش مقاله علمی» ص. ۲۶۱-۲۷۶
گلنسا گلینی مقدم
 متن کامل (PDF)
XML جنبه های پژوهشی فرآیند نمایه سازی ص. ۲۷۷-۲۸۲
سیدمهدی طاهری ، سیدتقی واردی
متن کامل (PDF)
XML بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران: مروری بر متون ص. ۲۸۳-۲۹۸
پیمان جلیل پور
متن کامل (PDF)
XML  نیاز به «بلوغ روش شناختی» در مطالعات کیفی ص. ۲۹۹-۳۰۷
یزدان منصوریان
 متن کامل (PDF)
XML اقتصاد بیمار نشرکتاب های ارتباطات و روزنامه نگاری ص. ۳۰۹-۳۱۱
احمد توکلی
 متن کامل (PDF)
XML فهرست لاتین ص. ۳۱۲-۳۱۲
همرسانی کنید:

مطالب وابسته