راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ایرانشهر؛ مجله ای برای انتقال سنت قدیم به پژوهشگران جدید

خبرگزاری کتاب

دکتر فتح‌الله مجتبایی می گوید به نظر من مجله «ایرانشهر امروز» در ادامه جریان سنتی نگارش زبان فارسی است و تلاش می‌کند سنت قدیم را به نسل جدید ارائه دهد.

او که عضو شورای علمی ماهنامه «ایرانشهر امروز» است در آستانه انتشار دومین شماره این مجله تخصصی ایران‌شناسی و نقد کتاب گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما این است که ورود زمینه‌های مدرن ارتباطی، سبب شود تا رابطه این نسل با سنت‌ها قطع شود. مجلات جدید بیشتر به مسائلی می‌پردازد که در سنت تاریخی ما جایی ندارد. مسائلی که ارتباطی به گذشته تاریخی ما ندارد یا ارتباط‌شان کم است. در این فضا، انتشار مجلاتی مثل «ایرانشهر امروز» که رویکرد سنتی دارند، در حقیقت حفظ و احیای سنت قدیم است و جایگاه خاص خودش را دارد.

2197471در ارزیابی دکتر مجتبایی، هر روز از تعداد نشریاتی که به گذشته می‌نگرد، کاسته می‌شود و این قطع ارتباط تاریخی یک نسل با تاریخ خودش را رقم می‌زند. «ایرانشهر امروز» کمک می‌کند تا نسل جدید با گذشته تاریخی و هویتی خود ارتباطی ارگانیک بیابد و این خود از یک ضرورت بزرگ تاریخی می‌آید. باید توجه داشت که خودشناسی متکی به نگاه تاریخی و فرهنگی به گذشته است. فقدان نشریات و زمینه‌های مطالعاتی در این زمینه، سبب می‌شود رابطه نسل جوان با گذشته قطع شود و این می‌تواند برای آینده جامعه خطرناک باشد.

وی با اشاره به انتشار ماهنامه «ایرانشهر امروز» در انتشارات رایزن گفت: حسن بزرگ «ایرانشهر امروز» انتشار آن در موسسه‌‌ای است که پژوهشگرانش با محتویات علمی جدید آشنا هستند ضمن آن که از کتابخانه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی بهره می‌برند که در خاورمیانه در زمینه تحقیقات ایرانی و اسلامی بی نظیر است.

شماره دوم مجله “ایرانشهر امروز” نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب به سردبیری سیدعلی آل داود منتشر شده است. در این شماره مقالاتی می خوانید از: مجتبی مینوی، احمد سمیعی، محمود امیدسالار، آذرتاش آذرنوش، عبدالحسین آذرنگ، صادق سجادی، کاوه بیات، حسین کمالی، روزبه زرین کوب، امید طبیب زاده، حسن میرعابدینی، ساسان زند مقدم.

بخشی از مطالب این نشریه، به «نقد کتاب» اختصاص دارد. «مطالعات ایرانی قبل از اسلام»، «مطالعات ایرانی پس از اسلام تا دوران معاصر»، «ایران در فرهنگ جهان» بخش‌های دیگر این ماهنامه است که آثار مهم منتشرشده در کشورهای مختلف درباره فرهنگ ایرانی و مطالعات ایرانی را بررسی می‌کند.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته