راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ترجمه مطالعات غربی در باره قرآن دشوار شده است

در کوچه رندان

چند سال است که به همراه جمعی از دوستان فاضل در انتشارات حکمت مجموعه “مطالعات اسلامی” را پیش می بریم که به ترجمه متون برگزیده اسلام شناسان غربی اختصاص دارد. گل سر سبد کار ما ترجمه “دایره المعارف قرآن” چاپ انتشارات بریل است.

معلوم است که کار در حوزه مطالعات اسلامی در وضع کنونی جامعه ایران آسان نیست. بسیاری از اهل فکر و کتاب و فرهنگ در ایران که گرایش سکولار دارند اساسا فکر میکنند این کار از سنخ همان کتابهای دینی و اعتقادی معمول و معارف اسلامی است که از دید آنها منسوخ و باطل و غیر علمی است. مومنان و متدینان و علمای سنتی هم که فکر میکنند کارهای غربی در حوزه اسلام شناسی سطحی و مغرضانه و برای تحریف اسلام است و اساسا چه نیازی است که برای شناخت اسلام و قرآن به مطالعات غربیان دراین باره رجوع کنیم. مراجع دولتی هم که باید مجوز چاپ صادر کنند یا حامی چنین کارهای پرهزینه ای باشند همواره در صدور مجوز این نوع آثار سختگیرند و بسیار با احتیاط عمل می کنند.

اما با وجود همه دشواریها و تهدیدها و کارشکنیها ما این کار را پیش بردیم و خوشبختانه سه جلد از این اثر پنج جلدی تاکنون منتشر شده و جلد چهارم در مراحل پایانی آماده سازی و انتشار است.

اما امروز یک مطلب خیلی بامزه درباره ترجمه فارسی این اثر دیدم. نویسنده ای عرب زبان که معلوم است متاثر از جریانهای ضدایرانی-شیعی در جهان عرب است نوشته که معتقد بوده میان اسلام شناسی مسیحی آمریکایی معاصر و صفوی گرایی جدید در ایران پیوندی بر قرار است و اکنون شاهد روشنی بر این پیوند یافته است: «ترجمه این دایره المعارف آمریکایی تنها پس از گذشت هشت سال از انتشارش به زبان فارسی بی آنکه این اثر به هیچ زبان دیگری ترجمه شده باشد»! –به نظر شما دلیلی روشن تر از این میشد ارائه داد؟!

این هم در نوع خود واکنش و مخالفت جدیدی از ناحیه جدیدی بود که انتظارش را نداشتیم. لینک اصل مطلب این نویسنده عرب اینجا ست.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته