راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه ای برای نقد کتابهای هنری

کتابخانه مجلس

فصلنامۀ نقد کتاب هنر (سال اول، شمارۀ ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب و سردبیری علی بوذری در یک مجلد منتشر شد. مجله نقد و بررسی کتاب هنر یکی از ۹ مجله‌ای است که پیش از این در شکل و قامت ماهنامه از سوی خانه‌ کتاب ایران منتشر می‌شد و اکنون با تغییر رویکرد خانه کتاب به نشریات تخصصی، قامت فصلنامه به خود گرفته است.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ نقد کتاب هنر به شرح زیر است:

سخن سردبیر

نقد شفاهی:

 میزگرد نشر کتاب های هنری در ایران، چالش ها و راهبرها

نقد تألیف:

 ثبت بی دوام/ توکا ملکی

فرهنگی آمیخته با شواهد شاعرانه/ علی صفری آق قلعه

نگاره های شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر/ محمدجواد احمدی نیا

نکوداشت طراحی نشانه/ مهدی حق شناس

ناظر روی تو صاحب نظرانند، آری …/ حمیدرضا قلیچ خانی

یادگاری که در این گنبد دوار بماند/ بهمن فیزابی

به موازات آسمان/ نیلوفر رضوی

نقد ترجمه:

نقدی دربارۀ نقد/ فائزه دینی

از تصویر تا ذهن: رویکردشناختی به فیلم/ مهرداد پورعلم

نگاهی از برون به درون/ علیرضا بهارلو

پیشه ها و صنایع در حال و هوای گذشته/ بنفشه مقدم

دو راه برای دیدن و نگریستن/ کیوان موسوی اقدم

نقدشناسی:

رویکرد مبتنی بر پژوهش در فرایند گرافیک دیزاین/ سودابه صالحی، سولماز حسینی اقدم

زیبایی زشتی/ امبرتواکو، ترجمۀ صفورا فضل اللهی

شایستۀ ترجمه:

نگاهی به کتاب تصویرسازان هزار و یک شب/ اولریش مارزلف، ترجمۀ شهروز مهاجر

چارچوب های شناختی در مباحث بینافرهنگی هنر/ هلیا دارابی

داستان تاریخ هنر/ مژگان دنیاداری

احساس زیبایی/ مهرداد پورعلم

شایستۀ دیدن:

معرفی نمایشگاه دائمی پوسترهای انقلاب اسلامی/ محبوب شمشیرگرها

کتاب های فردا:

جلوه های هنر ایرانی در مجارستان/ علیرضا اسماعیلی

نقد دیروز:

پژوهشی جامع دربارۀ فرش/ رضوان احمدی پیام

گوناگون:

جهانی شدن در خوشنویسی/ حسین رضوی فرد

بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی – اسلامی/ پروین بابایی، فاطمه اکبری

دغدغۀ انسانی برای حفظ بناهای جهانی/ رضا شیرازیان

فصلنامۀ نقد کتاب هنر

سال اول، شمارۀ ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳

صاحب امتیاز: مؤسسۀ خانۀ کتاب

مدیرمسئول: مجید غلامی جلیسه

به گزارش کتاب هفته، «فصلنامه هنر» به قیمت شش ‌هزار تومان در کتابفروشی‌ها و روزنامه‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان به نقد و پژوهش در حوزه هنر است.

وبسایتی هم برای فصلنامه آماده شده است که هنوز فعال نیست اما امید این هست که با انتشار برخی مطالب مجله کسانی که به نسخه کاغذی آن دسترسی ندارند به مطالب استفاده کنند: http://artbr.faslnameh.org/

همرسانی کنید:

مطالب وابسته