راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

درختان ممنوع هاینریش هاینه

علی عبداللهی

Abdollahi Ali

چاپ دوم کتاب “درختان ممنوع” به ترجمه ی من،که مجموعه ای است مفصل و دوزبانه از شعرهای هاینریش هاینه، در نشر گل آذین منتشر شد. در این مجموعه افزون بر جستاری بلند در مورد زندگی و آثار هاینه در آغاز کتاب، در انتهای کتاب نیز نوشته ای کوتاه در مورد “هاینریش هاینه”و ادبیات فارسی می خوانید. می دانید که هاینه یکی از دوستداران ادبیات فارسی بود و از ادبیات کلاسیک ایران تاثیر فراوان گرفته است. یک شعر هم به نام”فردوسی شاعر” دارد که در این کتاب می خوانیدش. همچنین هاینه یکی از آغازگران شعر سیاسی اجتماعی در ادبیات آلمانی است چنان که وی را پدر شعر سیاسی اجتماعی آلمانی زبان می دانند و از استادان شاعران معاصری چون برشت و انتسزبرگر و گونتر کونرت و اریش فرید و گونتر گراس و ….
هاینه به جز سرآمد بودن در شعر تغزلی- سیاسی-اجتماعی،و دوستی اش با مارکس و انگلس (در این زمینه شعر “بافندگان شلزی” را در این دفتر می خوانید و ماجرای این شعر با مارکس) طنزپرداز شگفتی بود که کمتر کسی از معاصرانش از تیغ طعن و هجو او در امان ماند، از ناشر گرفته تا شاعر و نویسنده و فیلسوف و …
درختان ممنوع سیری است در تمام کارهای او.گزینه ی کوتاهی هم از او در همین انتشارت با قطع جیبی منتشر کرده ام. و افزون بر این دو، کارهایی از برشت، ریتسوس، میشائیل کروگر.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته