راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مفاهیم اساسی نقد و نظریه در ادبیات

احمد ملکوتی
انسان شناسی و فرهنگ

«مقدمه ای بر ادبیات، نقد و نظریه؛ مفاهیم مهم نقد» کتابی است از اندرو بنت و نیکلاس رویل در ۴۴۱ صفحه که دکتر احمد تمیم داری، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ترجمه کرده و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسانده است.

مسائلی مانند «چگونه یک متن ادبی را بخوانیم، بدان بیاندیشیم و درباره اش بنویسیم» ازجمله مسائلی است که در این کتاب بدان پرداخته می شود. نویسندگان تلاش کرده اند تا «راه های جدیدی را برای اندیشیدن درباره ادبیات و آنچه که مربوط به قرائتی نقادانه است» به خوانندگان معرفی نمایند. نویسندگان با پرهیز از ارائه خلاصه هایی بسته بندی شده از نظریه های ادبی به ارائه مهمترین مفاهیم نقد ادبی در شکل مقالات کوتاه و خواندنی پرداخته اند. بررسی و موشکافی این مفاهیم از خلال قرائت متون ادبی معین صورت گرفته است.

اگر چه کتاب برای دانشجویان تهیه شده است اما سادگی و وضوح مقاله ها به گونه ای است که برای عموم کسانی که مطالعه ادبیات و اندیشیدن درباره آن را شروع کرده اند بسیار مناسب است. کتاب بیست و چهار مفهوم مهم نقد ادبی را در بر می گیرد که از شروع داستان آغاز می شود و با بررسی مفهوم پایان، به پایان می پذیرد.

مفاهیم بررسی شده در کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: شروع داستان
فصل دوم: خوانندگان و خواندن
فصل سوم: نویسنده
فصل چهارم:متن و جهان
فصل پنجم: عجیب و غریب
فصل ششم: داستان سرایی (روایت)
فصل هشتم: صدا
فصل نهم: صناعات ادبی و مجازها
فصل دهم: خنده
فصل یازدهم: آثار تراژیک
فصل دوازدهم: تاریخ
فصل سیزدهم: من
فصل چهاردهم: تفاوت های جنسیتی
فصل پانزدهم: خدا
فصل شنزدهم: ایدئولوژی
فصل هفدهم: گرایش
فصل هجدهم: تعلیق
فصل نوزدهم: تمایز نژادی
فصل بیستم: قابلیت اجرایی متن
فصل بیست و یکم: رموز و اسرار
فصل بیست و دوم: پسا مدرن
فصل بیست و سوم: لذت
فصل بیست و چهارم: پایان

در انتهای کتاب نیز فرهنگ اصطلاحات نقد و فهرست آثار ادبی بحث شده و کتابشناسی آثار نظری و انتقادی آمده است.

——————

* با ویرایش و تلخیص. مقایسه فصول ترجمه با اصل کتاب نشان می دهد که نزدیک به ۱۰ فصل از ویرایش های بعدی کتاب در ترجمه وجود ندارد یا حذف شده است. فهرست کتاب را در لینک آمازون ببینید. – راهک

همرسانی کنید:

مطالب وابسته