راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد کتاب میراث؛ دسترسی آنلاین

نخستین شماره از فصلنامه نقد میراث مقالات خود را آنلاین در اختیار گذاشته است. سنت خوبی است! اهل کتاب بهره ببرند. این شماره ضمیمه ای هم در باره کتابشناسی نسخ خطی که سال گذشته تصحیح و منتشر شده اند دارد که آنلاین نشده است. خوب است دوستان خانه کتاب اکرام را اتمام کنند و آن ضمیمه را هم در دسترس بگذارند. اگر خواستید از مطالب شماره اول فقط یک مطلب بخوانید میزگرد تصحیح خوب تصحیح بد توصیه می شود که شماری از بهترین مصححان متون در آن شرکت دارند. – م.ج

 

فصلنامه نقد کتاب میراث

XML سخن سردبیر ص. ۳-۴
مجید غلامی جلیسه
چکیده (۳۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML گفتگو با شیخ قیس العطار ص. ۵-۲۲
محمدجواد اصغری هاشمی
چکیده (۴۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۹ دریافت)
XML نشست میراث؛ تصحیح خوب تصحیح بد ص. ۲۳-۴۲
اکبر ایرانی، نصرالله پورجوادی، محمد عمادی حایری، محمدحسین ساکت، محمود عابدی ، غلامرضا جمشیدنژاداول
چکیده (۳۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML مجموعه عاشقان پریشان خوش تر ص. ۴۳-۵۴
محسن باغبانی
چکیده (۳۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML تصحیحی ارزشمند از گزیده فرهنگی کهن ص. ۵۵-۶۲
محمدحسین حیدریان
چکیده (۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML تصحیح جدید از دیوان منوچهری ص. ۶۳-۷۲
نصرالله امامی
چکیده (۳۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML یک روز و دو شب زحمت این کار کشیدم ص. ۷۳-۸۶
معصومه طالبی
چکیده (۲۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML از میر تذکره تا چاپ عکسی خلاصه الاشعار مورخ ۱۰۳۸ق. ص. ۸۷-۹۶
سیدامیر منصوری
چکیده (۳۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
XML سرآغاز چاپ کتاب فارسی در ایران ص. ۱۰۵-۱۰۸
چکیده (۲۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
XML مورد عجیب فهرست‌نگاری ص. ۱۰۹-۱۴۶
محسن فرهمند
چکیده (۱۵۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸۱ دریافت)
XML استدراکی بر فهرست نسخه‌های عربی و فارسی کتابخانه وزارت امورخارجه ص. ۱۴۷-۱۵۶
مصطفی درایتی
چکیده (۳۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۲ دریافت)
XML فهرست کتاب‌های چاپ‌سنگی ترکی کتابخانه دیجیتال بیاض ص. ۱۵۷-۱۶۶
علی صادق زاده وایقان
چکیده (۲۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML نگاهی نقدآمیز به کتاب اثرنشان ص. ۱۶۷-۱۷۰
علی سوری
چکیده (۲۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML نقدی بر تصحیح دو اثر از مرحوم علامه سید نعمت‌الله جزایری ص. ۱۷۱-۱۸۸
سیدمحمدمهدی جزایری شوشتری
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
XML نقد اجمالی جریان تصحیح آثار علامه اسماعیل خواجویی مازندرانی ص. ۱۸۹-۲۲۰
محمدجواد اصغری هاشمی
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
XML آموختن یا نیاموختن از غربیان؟ مساله این است ص. ۲۲۱-۲۳۲
مرتضی هاشمی پور
چکیده (۲۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML نقد تصحیح متون از آغاز تا امروز ص. ۲۳۳-۲۷۶
فاطمه بیگدلی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML تنقیح مقال نقد ص. ۲۷۷-۲۸۸
احمد حیدرباغی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML در باب سودمندی چاپ عکسی با بحثی از کتاب بحار الانوار ص. ۲۸۹-۳۰۰
محمدکاظم رحمتی
چکیده (۲۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۷ دریافت)
XML نامه خواجه نصیرالدین طوسی به الملک‌الناصر ص. ۳۰۱-۳۰۶
سیدمحمدحسین مرعشی
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML کوتاه و بی‌پرده (۱) ص. ۳۰۷-۳۰۸
ع مستعار
چکیده (۳۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
XML کوتاه و بی پرده ۲ ص. ۳۰۹-۳۱۰
ع مستعار
چکیده (۳۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۳ دریافت)
XML کوتاه و بی پرده ۳ ص. ۳۱۱-۳۱۴
ع مستعار
چکیده (۲۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML نگاهی به چاپ عکسی ترجمه کهن من لا یحضره اللبیب ص. ۳۱۵-۳۲۰
مریم میرشمسی
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته