راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

عروسان سخن؛ نشان‌هایی در راهجویی به ادب قدیم

«تا سر زلف عروسان سخن» آخرین کتاب منتشرشده محمود دولت‌آبادی است شامل انتخاب او از شاهکارهای نثر کلاسیک فارسی.
این نویسنده پیشکسوت در مقدمه‌ای بر این کتاب می‌نویسد این به‌گزین سخن پارسی به چند انگیزه فراهم آمد در گذر سالیان:
نخست توجه بیشتر به نثر – نوشتار؛
دیگر توجه به شیوه روایی گزیده‌ها؛
دو دیگر نگاهکی هرچند گذرا به پراکنده‌هایی از تاریخ – اسطوره،‌ هم چنان که به ما رسیده است از برکت پژوهش اهل دانش و تحقیق. استادانی که مدیون ایشانیم به اعتبار هموار کردن دشواری‌های کار پژوهش در یکصد سال هنوز جاری. پس دیگر انگیزه من در این فراهم،‌ ادای دین است به یکایک آموزگارانی که کتب منبع این گزینه‌ها را ویراسته پیش روی ما نهاده‌اند.
و دیگر این‌که مگر این دفتر را نشانی باشد وانهاده پیش نگاه جوانانی که چون به من می‌رسند، اشاره می‌کنند به ادبیات قدیم پارسی، و با ایشان بگویم نشانه‌هایی از آن در این دفتر فراهم شده است.
«تا سر زلف عروسان سخن» شامل گزیده‌ای از این آثار است:
تاریخ طبری/ محمد بن جریر طبری؛
تفسیر طبری/ محمد بن جریر طبری؛
شاهنامه ابومنصوری/ ابومنصور معمری؛
تاریخ بلعمی/ ابوعلی محمد بن محمد بلعمی؛
تاریخ بخارا/ ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی؛
تفسیر سورآبادی/ ابوبکر عتیق نیشابوری؛
تاریخ سیستان؛ از نویسنده ای ناشناخته

سفرنامه ناصرخسرو/ ناصرخسرو قبادیانی؛
تاریخ بیهقی/ ابوالفضل بیهقی؛
قابوس‌نامه/ عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار؛
نوروزنامه / خیام نیشابوری؛
کیمیای سعادت/ امام محمد غزالی؛
سیاست‌نامه/ خواجه نظام‌الملک طوسی؛
افسانه‌های بیدپای/ محمد بن عبدالله بخاری؛
اسرارالتوحید/ محمد بن منور؛
تذکره الاولیا/ فریدالدین عطار نیشابوری؛
جوامع الحکایات و لوامع الروایات/ سدیدالدین محمد عوفی؛
گلستان سعدی / شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی؛
شمس تبریزی/ کار محمدعلی موحد؛
هزار و یک شب / عبداللطیف طسوجی…
این کتاب در ۲۸۸ صفحه با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۱هزار تومان در نشر چشمه منتشر شده است. محمود دولت‌آبادی پیش‌تر نیز در حوزه‌ ادبیات کلاسیک، «وزیری امیر حسنک» را بر اساس «تاریخ بیهقی» منتشر کرده است. این کتاب همراه با لوح فشرده‌ صوتی با صدای این نویسنده عرضه شده است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته