راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

درسهای مهرداد بهار به تحریر سیروس شمیسا

میراث مکتوب

نگاهی به تاریخ و اساطیر ایران باستان با تقریرات استاد دکتر مهرداد بهار و تحریر سیروس شمیسا منتشر شده است.

شمیسا در پیشگفتار کتاب که در سال ۸۸ نگاشته، آورده است:
درس مرحوم بهار هم از لحاظ استاد خوب و هم کتاب درسی خوب بسیار مفید بود و من همواره نسبت به او یک حس ادای دین داشته‌ام، خاصه که در اواخر عمر یکی دو بار پیغام داده بود که به دیدن او بروم و من طاقت دیدن استاد را در آن حال نزار نداشتم و نرفتم. چندی پیش به ذهنم رسید که بهترین ادای دین نسبت به استاد آن است که جزوه‌ی او را آماده‌ی طبع کنم.

تحریر تقریرات درسهای استادان از قدیم در حوزه‌های علمی ما مرسوم بود و اساساً‌ تألیفات برخی از بزرگان حوزه همین تحریر دروس استادان ایشان است مخصوصاً در فقه و اصول. در ضمن پاکنویس جزوه به مطالبی برخوردم که نامفهوم بود یا کلمات ناخوانا بود، سعی کردم آن موارد را اصلاح و تکمیل کنم. جملات را از حال گفتاری به حال کتابتی در آورم. البته برخی از جملات را که واضح نبود به ناچار حذف کردم.

بهار بی شک یکی از بزرگترین متخصصان اساطیر ایران پیش از اسلام بود که از آثار وی می‌توان به اساطیر ایران، پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، بندهشن، ادیان آسیایی و از اسطوره تا تاریخ اشاره کرد.

فهرست مطالب کتاب:
هند و اروپایی‌ها
فرهنگ اقوام ایرانی
آمدن هند و ا یرانی‌ها به آسیای میانه
دین‌های ایرانی
اساطیر زردشتی
شاهان
دین و هنر و سیاست در سلسله‌های پیش از اسلام
درباره اسطوره

این کتاب که درسهای مهرداد بهار است و تحریر آن درسها به قلم سیروس شمیسا در ۱۸۰ صفحه از سوی انتشارات میترا در سال ۹۳ منتشر شده است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته