راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نقد کتاب ادبیات؛ فصلنامه نقد – شماره ۱

میراث مکتوب

نخستین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات (سال اول، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۴) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد. فهرست این شماره از فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات به این شرح است:

سرسخن

نقد شفاهی

ادبیات و انقلاب/ علی اصغر حداد، حسن میرعابدینی، دکتر محمد دهقانی

نقد کتبی

کارل هرمان اته/ کامیار عابدی

نقد و بررسی تاریخ ادبیات فارسی/ دکتر محمد غلامرضایی

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی/ دکتر محمد دهقانی

نگاهی به دیوان کبیر/ دکتر احمدرضا بهرام پور عمران

گام نخست انتشار اولیس/ آبتین گلکار

جامعه شناسی ادبیات و رمان/ دکتر مهدی یوسفی

آدم های عوضی در چشم اندازی پانورامیک/ دکتر حسین صافی

دوبال ادبیات و زبان شناسی/ دکتر رضا امینی

نگاهی به خرقۀ درویشان/ جلال الدین افضل

عشق های زمینی/ دکتر عبدالرسول شاکری

شاهنامه، شاه نامه ها/ میرسالار رضوی

در کوه و کتل شرح بیدل/ مهدی شعبانی

از فقدان معیار و روش تا سیمرغ شعر مدرن فارسی/ مهدی دادخواه تهرانی

نقد ترجمه

پاداش خیانت/ حسن هاشمی میناباد

درس رولان بارت/ دکتر محمد راغب

گوناگون

بررسی ویژگی های نگارشی بخش هایی از ترجمۀ قرآن قدس/ دکتر آژیده مقدم

فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات (سال اول، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۴)

صاحب امتیاز: خانۀ کتاب

مدیرمسئول: مجید غلامی جلیسه

همرسانی کنید:

مطالب وابسته