جنبش زنان ایران، از نقد سنت تا جنبش سبز

آزاده دواچی

فمینیسم؛ جنبش های زنان و چالش های پیش رو
نویسنده: آزاده دواچی
پاریس: ناکجا، ۲۰۱۵، ۲۲۵ صفحه

فمینیسم؛ جنبش های زنان و چالش های پیش رو

فکر می کنم برای هر نویسنده ای، خبر انتشار کتاب یکی از خوشحال کننده ترین خبرها باشد! بعد از چند وقت انتظار کتابم بالاخره منتشر شد. این کتاب یعنی فمینیسم، جنبشهای زنان و چالش های پیش رو مجموعه ی مقالات پژوهشی ام در سالهای اخیر در حوزه ی جنبش زنان در ایران و فمینیسم است. این کتاب را به نوشین احمدی خراسانی و منصوره شجاعی و دوستانم در مدرسه ی فمینیستی تقدیم کرده ام.

در معرفی این کتاب می خوانید:
مطالعه و بحث در مورد جنبش فمینیسم در کشورهای جهان سوم و به خصوص در ایران همواره با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. تلاش بسیاری از پژوهشگران در سال‌های گذشته در معرفی و واکاوی مبحث فمینیسم و جنبش‌های برابری‌خواهی به خصوص در ایران به نوعی توانسته است راهگشای بررسی و بازشناسی این چالش‌ها باشد.

کتاب حاضر بحث و پژوهش در حوزه‌ی فمینیسم در ایران است.
بخش اول کتاب با طرح معضلات و مشکلات زنان، و نگاهی انتقادی به سنت‌ها و قوانین موجود علیه زنان، سعی در ارائه‌ی راهکارهایی برای بهتر شدن وضعیت اجتماعی زنان و حل مشکلات ریشه‌ای فرهنگی علیه زنان دارد.
بخش دوم کتاب به بررسی جنبش فمینیسم در ایران و نقش آن در شرایط و بحران‌های سیاسی سال‌های گذشته، به خصوص شکل‌گیری جنبش سبز می‌پردازد و در تلاش است تا با طرح معضلات، دستاوردهای و تجربه‌های به دست آمده در سال‌های اخیر، به طرح راهکارهای موثر برای ادامه ی این جنبش در ایران معاصر ارائه دهد.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته