علیرضا مجیدی
یک پزشک

چند ماهی می‌شود که نشر علم، کتاب جالبی به نام پزشک پادشاهان منتشر کرده است.

بیماری، فقیر و غنی نمی‌شناسد و حاکمان و پادشاهان را مانند انسان‌های دیگر درگیر می‌کند، درست به همین خاطر است که پزشکان همیشه به حریم شخصی و خلوت قدرتمندترین سلاطین و پادشان راه پیدا می‌کردند و از ناگفته‌ترین اسرار آنها آگاهی پیدا می‌کردند.

پزشکان در دربارها نقشی چندگانه ایفا می‌کردند، گاه فقط به درمانگری اشخاص اکتفا می‌کردند و گاه با زیرکی از جایگاهی که به دست می‌آوردند برای ارتقای بهداشت و سلامت جامعه هم بهره می‌بردند و البته بعضی اوقات پا را فراتر از این می‌نهادند و حتی باعث برخی از تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی- سیاسی هم می‌شدند.

با داشتن چنین زمینه ذهنی از نقش پزشکان در دربارها، خانم دکتر آن ماری مولن – پزشک و فلیسوف- بعد از چند سال پژوهش، زیر و رو کردن اسناد و سفر به کشورهای مختلف، توانسته است نمونه‌های تاریخی حضور پزشکان در دربارها را گردآوری کند و اثری قابل توجه بیافریند.

این کتاب فقط توصیف خشک روابط پزشکان و پادشاهان نیست، بلکه با خواندن فصل‌های مختلف آن به نوعی می توانیم تاریخ را مرور کنیم و در جریان پیشرفت تدریجی دانش پزشکی هم قرار بگیریم. کتاب سرشار از واقعیات و نکات مغز تاریخی هم در مورد پزشکی و هم در مورد تاریخ سیاسی و اجتماعی دنیاست و البته در این میان در جاهای زیادی به ایران و پزشکان ایرانی هم اشاره شده است.

این کتاب را علی اصغر سعیدی ترجمه کرده است و انتشارات علم آن را در ۵۹۰ صفحه (بدون در نظرگرفتن نمایه) با بهای ۴۵۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

اگر زمانی در دوران نوجوانی، شیفته کتاب سینوهه بودید با آن ترجمه ظاهرا نامعتبر بودید، باید بگویم که این کتاب گرچه داستانی نیست، اما شکل گسترده و فراگیر همان کتاب، با محتوایی مستند است و  جُنگی محسوب می‌شود از تاریخ، پزشکی و فرهنگ که به باور من، ارزش خرید و مطالعه را دارد.

مطالعه کتاب را خصوصا به پزشکان و نیز علاقه‌مندان تاریخ توصیه می‌کنم.

همرسانی کنید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

مطالب وابسته