راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

غیر قمر هیچ مگو؛ کتابی تازه در باره ملای روم

تورج دریایی

Speak Only of the Moon: ( Jalal al-Din Rumi, E.D. Blodgett, Manijeh Mannani, Afshar Publishing, 2015)
A new book on Mowlana, known in the West as Rumi, translated into English, with the Persian verses as well. A good introduction about the history of Mowlana/Rumi studies in English and a bit about the man himself by Manijeh Mannani who also translated the verses into English, while Blodgett as a poet, placed it into the poetic form
کتابی جدید درباره مولانا: خاطره جالبی دارم از هموطنان ایرانی و مولانا. در پرتقال آباد (اورنج کانتی) جشنی برگزار می شد به نام مهرگان که البته بیشتر فستیوال بود و خوب. یک پوستر بزرگی یکباردرست کرده بودند دوستان درباره مولانا / رومی که بر اساس آن ریشه افکار او از دین های زرتشتی و مسیحی و یهودی و بودایی برگرفته می شد اما از اسلام خبری نبود! البته این یکی از پدیده هایی معمول بلاد کفر “می باشد”.
مولانا که از بلخ به لس آنجلس و پرتقال آباد می رسد کمی هالیوودی و نیو ایجی می شود و سرگذشت و دین مولانا نیز بازنویسی می شود تا مورد پسند همگان شود. چون بالاخره چیز خوبی که از تمدن ایرانی-اسلامی درنیامده و همش آخ و توف “می باشد”!
خوب است دوستان این کتاب کوچک را خریداری کنند و دیپاچه کتاب را بخوانند و بفهمند که مولانا با خانم مدونا و دیپاک چپرا و دوستان نیو ایجی کاملا همدین نبوده است.
*کتاب را منیژه منانی به انگلیسی ترجمه کرده و ای.دی بلاگت به شعر انگلیسی درآورده است.
همرسانی کنید:

مطالب وابسته