راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه سبک شناسی، شماره ۲۷

مگ ایران

فصلنامهسبک شناسی نظم و نثر فارسی
 دارای رتبه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
سال هشتم، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۴

مدیر: امید امجد
سردبیر: فاطمه مدرسی
برای آشنایی با هیات دبیران اینجا را ببینید. این مجله از شمار مجلاتی است که سایت مگ ایران آنها را نمایه می کند و مقالات آنها هم از طریق جستجو و هم مستقیم در هر شماره قابل مطالعه است. برای عضویت در مگ ایران اینجا را ببینید.

 نسخه خطی تذکره الشباب و ویژگی های سبکی و ادبی آن
زهرا نصراصفهانی *، پریناز اعتصامی   صص ۱-۱۸
مشاهده متن    [PDF 963KB]

 منظومه خرم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه وغنا
راحله امامی ، محمدابراهیم ایرج پور* ، عطامحمد رادمنش   صص ۱۹-۲۰
مشاهده متن    [PDF 831KB]

 دو ویژگی برجسته سبکی تاریخ الوزرای ابوالرجاء قمی
خلیل بیگ زاده* ، سهیل یاری گل دره   صص ۳۹-۵۴
مشاهده متن    [PDF 360KB]

 ادبیات تراجم نگاری در متون تاریخی عصر صفویه
جهانبخش ثواقب*   صص ۵۵-۷۸
مشاهده متن    [PDF 726KB]

 بررسی ویژگیهای سبکی کتاب «خواص الحیوان» محمد تقی تبریزی
محمد حسین کرمی، صدیقه جابری*   صص ۷۹-۹۴
مشاهده متن    [PDF 466KB]

 بررسی تشبیه در اشعار دقیقی
فاطمه جلال پور*   صص ۹۵-۱۱۲
مشاهده متن    [PDF 500KB]

 بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی ‍« حلل مطرز در فن معما و لغز»
هادی شمیل پور* ، ۴ فاطمه کوپا ، علی محمد پشت دار ، نرگس محمدی بدر   صص ۱۱۳-۱۲۸
مشاهده متن    [PDF 548KB]

 سیر تحول تلمیح« نوح »در شعرفارسی ازقرن چهارم تاچهاردهم
مرضیه شوشتری*   صص ۱۲۹-۱۴۷
مشاهده متن    [PDF 498KB]

 بررسی تاریخ نگارش قصص الانبیاء جویری براساس ویژگیهای سبکی و شواهد تاریخی
خدیجه عالمی* ، مرضیه مسیحی پور   صص ۱۴۹-۱۶۳
مشاهده متن    [PDF 484KB]

 سبکِ خیالی بخارایی و آفرینشِ نامواژه هایِ ایهامی
محمود عباسی* ، محمدرضا مشهدی   صص ۱۶۵-۱۷۹
مشاهده متن    [PDF 595KB]

 انسجام واژگانی در قصاید عبدالواسع جبلی؛ ارائه یک رهیافت تحلیلی برای بررسی عناصر انسجامی در قصاید فارسی
حکیمه دبیران ، عفت نقابی ، آرزو عرباُف*   صص ۱۸۱-۱۹۸
مشاهده متن    [PDF 491KB]

 بررسی تجلی غدیر و دفاع از ولایت امیرالمومنین (ع) در اشعار ناصر خسرو
علی عسکری*   صص ۱۹۹-۲۱۴
مشاهده متن    [PDF 283KB]

 کارکرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنایی
فاطمه کلاهچیان* ، فاطمه نظری فر   صص ۲۱۵-۲۳۴
مشاهده متن    [PDF 472KB]

 بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهلوی
علی محمدمحمودی* ، محمود براتی ، غلامحسین شریفی   صص ۲۳۵-۲۵۳
مشاهده متن    [PDF 692KB]

 نقش سبک ساز «ردیف» در دیوان مکین دهلوی
زهرا دربزنجیری،عبدالرضا مدرس زاده*   صص ۲۵۵-۲۶۹
مشاهده متن    [PDF 501KB]

 سبک شناسی ادبی قصاید زاهد تبریزی
سهیلا مرادقلی*   صص ۲۷۱-۲۹۰
مشاهده متن    [PDF 800KB]

 تحلیل صناعت بلاغی«خطاب» در غزل های سنایی
محمدامیر مشهدی* ، اسماعیل علی پور   صص ۲۹۱-۳۰۷
مشاهده متن    [PDF 469KB]

 مفاهیم و درونمایه های زنانه در شعر پروین اعتصامی (جُستاری در رد اتهامات علیه شاعری پروین)
الیاس نورایی* ،اسماعیل حسن زاده   صص ۳۰۹-۳۲۶
مشاهده متن    [PDF 739KB]

 مقایسه دو بدیعیه در ادب
عباسعلی وفایی*   صص ۳۲۷-۳۴۳
مشاهده متن    [PDF 410KB]

 بررسی سبک شناسی داستان شاهرخ و گلرخ
احمدرضا یلمه ها* ، راضیه جمشیدی   صص ۳۴۵-۳۵۸
مشاهده متن    [PDF 360KB]

 مقاله غیرسبک شناسی: بررسی انار در اساطیر و بازتاب آن در ادب فارسی
پروانه عادل زاده ،کامران پاشایی فخری*   صص ۳۶۱-۳۷۴
مشاهده متن    [PDF 551KB]

 مقاله غیرسبک شناسی: مقایسه تطبیقی ضرب المثلهای بلوچی و فارسی
عبدالرضا سیف ، محمداکبر سپاهی* ، اسحاق میربلوچزایی   صص ۳۷۵-۳۹۲
مشاهده متن    [PDF 616KB]

 مقاله غیرسبک شناسی: مفهوم شناسی واژه «سازه» در گفتمان معماری معاصر ایران
محمدباقر کبیرصابر*   صص ۳۹۳-۴۰۴
مشاهده متن    [PDF 730KB]
همرسانی کنید:

مطالب وابسته