راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مجله گزارش میراث مکتوب؛ فهرست شماره تازه، مقالات شماره پیشین

میراث مکتوب

شمارۀ ۶۴ – ۶۵ گزارش میراث منتشر شد. این شماره از دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی دو شماره در یک شماره از مرداد تا آبان ۱۳۹۳ را می پوشاند و بنابرین تقریبا یک سال از تقویم نشر خود عقب است. امیدواریم گزارش میراث بتواند شماره های عقب افتاده را سریعتر منتشر کند و به روز شود. اما مطالب آن کهنه شدنی نیست. مرکز پژوهشی میراث مکتوب از موسسات پیشرو ایران در عرصه متون و کتابهای خطی است و اخیرا نیز دستگاه چاپ دیجیتالی فراهم کرده که بتواند کتابهایش را با سرعت و دقت بیشتری منتشر کند (اینجا را ببینید). فهرست مطالب این شماره را اینجا مرور کنید که هنوز آنلاین نشده است. برای مخاطبان راهک مقالات شماره پیش از آن را می آوریم که اکنون به صورت آنلاین (نسخه پی.دی.اف از هر مقاله) در دسترس است. اگر خواستید فقط یک مقاله را بخوانید خوب است یادداشت مدیر مجله را بخوانید که بسیار عبرت آموز است و گزارشی از وضع عمومی تحقیق در دانشگاههای ایران:

سرسخن

گرفتاری های مدیرمسئول یک نشریه / ۳

 جستار

 مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه برخورد با دشمنان/  وحید سبزیان پور / ۶

 پاریزی، روستازادۀ دانشمند/ علی اکبر جعفری ندوشن / ۱۰

 نقیب الممالک راوی قصۀ «رموزحمزه» / راضیه رستمی / ۱۳

 چند نکته دربارۀ تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ سید امیرحسین مرتضایی و رضا رضایی مقدم / ۱۹

 چاپخانۀ خانگی/ محسن جعفری مذهب / ۲۳

 نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفه العراقین خاقانی/سهیل یاری گل دره / ۲۸

 بایستگی بازنویسی دورۀ فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت / ۳۲

 تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره های بهزاد / سید رضا فیض / ۳۵

 اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه / وحید عیدگاه طرقبه ای / ۴۵

 شرح حال دو شاعر گمنام شهر بسطام ضیاءالدین بسطامی، ظهیرالدین بسطامی/ سید هادی میرآقایی / ۵۵

 چند معنی تازه در ترجمۀ لغات نسخه ای از نهج البلاغه/ امین حق پرست / ۶۴

 رسائل

 دو رسالۀ طغرای مشهدی/ سیدرضا صداقت حسینی / ۶۷

 پاره ها و نکته ها

 آسیا به خون گشتن/ وحید سبزیان پور / ۷۶

 مُنجیک ترِمِذی و شاهنامه: نگاهی دوباره به دو بیت از مُنجیک/ احسان شواربی / ۷۸

 ایران در متون عثمانی (۹)

 اثری از نیازی/ نصراله صالحی / ۸۲

نسخه شناسی

 نسخه ای دیگر به خط و تذهیب حسن ابن المکارم/ سعید خودداری نایینی / ۸۶

 نسخۀ هزار و یک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی/ علی بوذری / ۸۹

 بایسته های تصحیح و پژوهش

 بایسته های تصحیح

 بایسته های پژوهش

 نقد و بررسی

 نامۀ نامی کتابی «شایستۀ تقدیر»!/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی / ۱۰۰

 از الفبا تا هنر/ حمیدرضا قلیچ خانی / ۱۱۴

 یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری/ سهیلا یوسفی / ۱۱۹

 این سلاسل که تو داری همه را حیران ساخت/ محمدابراهیم ایرج پور / ۱۲۳

 آثار باقیه از مردمان گذشته/ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو / ۱۳۱

 اسکندرنامه (روایت آسیای میانه)/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو / ۱۳۳

 نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب/ علی صفری آق قلعه / ۱۳۴

 مجلۀ مولانا رومی ۵/مجدالدین کیوانی / ۱۴۳

 دربارۀ نوشته های پیشین

 دفاع از استاد: پاسخ به مدعیان کتابسوزی / اکبر ثبوت / ۱۵۰

 Contentes

 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی)

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

شماره پیشین گزارش میراث را اینجا به صورت آنلاین پیدا می کنید.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته