راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مجلات آنلاین؛ ماهنامه ادبیات داستانی چوک

شماره مهرماه ماهنامه ادبیات داستانی چوک منتشر شده است. در معرفی کتاب مرگ عشق نوشته لطف الله شیرین زبان می خوانیم:

کشکول طنز – کشکول نویسی‌ و‌ کشکول خوانی‌ در‌ایران‌ سابقه‌ دیرینه ای دارد؛‌ در‌ این‌ نوع‌ کتابها همه‌چیز ‌وجود ‌دارد ‌از ‌دعا‌ تا‌ شعر ‌و ‌حتی‌ طب‌ سنتی. ‌کسی‌که ‌کتاب‌ کشکول ‌را ‌میخرد مطمئن‌ است‌ که ‌همه‌ جور‌ مطلب‌ برای‌خواندن‌ وجود‌دارد‌ از‌ قصه‌ گرفته‌ تا‌ دعا‌ برای‌ دفع جن‌ و‌ اشرار.

مرگ‌عشق‌ پانزدهمین‌ کتاب‌ شیرین‌زبان‌ نویسنده‌ اردبیلی‌ است. قبلا ‌از ‌او ‌مطالب ‌زیادی ‌خوانده ایم از ‌مقالات ‌سیاسی ‌گرفته ‌تا‌ نقدهای ‌ادبی ‌و ‌نمایشنامه نویسی ‌و ‌شعر ‌و ‌جمع آوری ‌حکایات‌ قدیمی‌ و‌ این‌بار‌ مجموعه ای‌که‌ بیشترین‌ قسمتهای آن‌ طنز است‌ و‌ طنزترین‌ قسمت‌ ماجرا‌ این‌ است‌ که‌ ایشان‌ شغلشان پرستاری‌ از‌ بیماران ‌است ‌نه ‌نقد ‌و ‌داستان! ‌

مرگ‌ عشق‌ طبق‌ گفته‌ نویسنده اش سفر‌ بسیار‌ طولانی‌ را‌ از‌ سر‌ گذرانده‌ تا‌ به‌ دست‌ خواننده‌ برسد.‌ اسم‌ کتاب‌ اول عشقولانه‌ پهلوان‌ اکبر ‌بود ‌که ‌وقتی انتشارات ‌ثنای ‌سرخ ‌چندین ‌بار ‌کتاب را برای ‌مجوز‌ می فرستد و‌ هر‌بار‌ با‌ چندین‌ صفحه‌ پیوست‌ برمیگردد‌ این ‌اسم برداشته ‌می شود ‌و بخشهایی از متن هم حذف. آقای‌ دری‌ معاون‌ وقت‌ ارشاد‌ در ‌سفر‌ به‌ استان‌ اردبیل‌ به مولف گفته بود: ‌بهتر ‌است ‌کتاب ‌جدید ‌بنویسی‌؛ عشقولانه زهرماری‌ زیادی‌دارد‌ و‌ قابل‌ چاپ‌ نیست!

بعد‌ از‌ حدود‌ دو سال‌ دو‌ داستان‌ کتاب‌برداشته‌ میشود و‌ مجوز ‌صادر ‌میشود و ‌کتاب ‌در ‌دویست ‌و ‌بیست ‌صفحه ‌روی‌ پیشخوان‌ کتاب‌فروشیها ظاهر‌ میشود. قسمت‌ اعظم‌ کتاب‌ شامل‌ دو ‌قصه‌ است‌ که‌ هر‌ دو ‌قصه‌ در ‌سه‌ اپیزود‌ تعریف ‌میشود؛ قصه‌ پرغصه‌ پهلوان‌ رستم‌ و‌ پهلوان‌ اکبر.‌

باقی این معرفی و دیگر مطالب مجله را در شماره مهرماه چوک بخوانید.

فهرست مطالب:

عکس، داستان: جان ال.گانت؛ مرضیه اسدی
معرفی هنرمندان متولد ماه مهر: مائده مرتضوی
سیر تحول نثر پارسی: گفتار چهاردهم؛ ندا امین
بررسی داستان:کلئوپاترا،ویل کاپل، ریتا محمدی
نقاشی، داستان: از جمشید تا فریدون؛ امیر کالگر
مقاله پوچی علیه پوچی: از دیدگاه کامو؛ صبا توکلی
معرفی کتاب: ناخمن؛ لئونارد مایکلز؛ شهناز عرش اکمل
معرفی برنده جایزه نوبل ۲۰۰۱: وی. اس. نایپل؛ بهاره ارشدریاحی
نقدی بر رمان:روزگار فراموش شده؛ مهدی رضایی؛ محمود خلیلی
یادداشتی بر داستان: روز درگذشت، بهمن بابائی، افروخته علوی
بررسی داستان: از میان شیشه از میان مه، علی خدایی، مهدی میرابی
گزارش جلسه نقد و بررسی: رمان دود؛حسین سناپور؛ ناهید گرامیان
یادداشتی بر داستان:مرگ عشق؛ لطف الله شیرین زبان؛ سولماز نعمتی
نگاهی به داستان کوتاه: مرد اسکلتی؛مهدی رضایی؛ امیر خوشسرور
گزارش جلسه نقد و بررسی: بوی اشک، امین موسیوند، بهاره ارشد ریاحی
شعر، داستان: حلزونهای هرزه پس از نیمروز؛ ماریا تسوتایرا؛ غزال مرادی
معرفی کتاب: عقرب روی پله های…، حسین مرتضائیان آبکنار؛ طیبه تمورینیا
بررسی بهترین داستانهای کوتاه جهان: حادثه ای در پل اوئل کریک؛ آمبروس بی یرس؛ روح الله سیف

پیدا کردن مطالب کمی دشوار است چون فهرست صفحه شمار ندارد.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته