راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نقد اهل کتاب به کتابسازی

گزارش میراث در ضمیمه ای برای شماره ۵۰-۵۱ مجله (فروردین-تیرماه ۱۳۹۱) پرونده مفصلی منتشر کرده است در نقد و بررسی کتابسازی، سرقت علمی و ادبی و انتشار کتابهای بی محتوا. این مجموعه به قلم شماری از خبرگان کتاب و دانشوران برجسته فراهم آمده است و از این بابت مجموعه ای کم مانند است. نقد اهل کتاب است به بازار کتاب. عنوان های زیر هر کدام به لینکی باز می شود که نسخه پی دی اف مقاله یا مطلب را می توان از طریق آن یافت و خواند:

مرکز پژوهشی میراث مکتوب

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی-
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ ۲، تیرماه ۱۳۹۱

ویژه نامه انتحال و کتابسازی

فهرست مطالب

«مقالات دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی»/ سجاد آیدانلو
«حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش»/ محمد باقری
«ناشران بچاپ و بفروش»/ الوند بهاری
«بر جامع البین چه گذشت»/ اکبر ثبوت
«سارق (گرسنه)»/ پیروز سیار
«سه نمونه از سرقت در زمینه کتاب های مذهبی»/ سید ابراهیم سیدعلوی
«نقش دانشگاه ها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلفات اداری»/ قاسم صافی
«نابرده رنج گنج میسر نمی شود»/ علی صفری آق قلعه
«سیوطی و رساله ارزشمند وی پیرامون حقوق تألیف»/ محمد عبدلی
«درنگ بر یک فرهنگ»/ فرهاد قربان زاده
«فرهنگ مصطلاحات نسخه شناسی: تألیف یا ترجمه؟ حکایت یک سرقت ادبی»/ محمدعلی کاتب
«تنقیح الابحاث للملل الثلاث: تصحیح مجدد یا سرقت» و «از ساختن کتاب تا کتاب سازی»/ مجدالدین کیوانی

گفت و گو ها
دور اندیشی و سماحت نظر لازم است/ عبدالحسین آذرنگ
نقد را با چشم و هم چشمی اشتباه گرفته ایم/ آذرتاش آذرنوش
پخته خواری، معضل جامعۀ فرهنگی ما/سیدعلی آل داوود
نگارش نقدهای عالمانه کم ارزش تر از مقالۀ پژوهشی نیست/ سجاد آیدانلو
چرا سایت «استادان علیه تقلب فیلتر شده است»/ موسی اکرمی
نباید برای اهل قلم مجازات قانونی وضع کرد/ حسن انوشه
انواع سرقت ادبی و حقوق مولفان/ نصرالله پورجوادی
کتاب بازی های ما زمینۀ کتابسازی شده است/ جویا جهانبخش
ترجمه های قرآن هم گرفتار تب کتابسازی شده اند/ ابوالفضل حافظیان بابلی
آشکارا تقلب می شود و کسی اهمیت نمی دهد/ نجفقلی حبیبی
کتابسازی نتیجۀ نقد و ضعف نظریه پردازی است/ اصغر دادبه
هیچ نهادی دلسوز قواعد زبان فارسی نیست/ سید محمد دبیر سیاقی
کتاب سازی را باید نوعی بساز و بفروش دانست/ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو
فاجعه است که عده ای به پخته خواری کامل رسیده اند/ علی رواقی
در مقابل کتابسازی ها سکوتی دردناک کرده ایم/ محمدحسن سمسار
دوست دارند تألیفاتشان صفر بیشتری داشته باشد/ علی اشرف صادقی
علم زدگی فراگیر شده است/ منوچهر صدوقی سها
قبل از مجازات قانونی باید زمینه های اخلاقی ایجاد شود/ احد فرامرز قراملکی
کتابسازی مردم را به بازار نشر بی اعتماد کرده است/ اصغر قائدان
نشر ما بنیه پذیرش کپی رایت را ندارد/عبدالرحیم قنوات
پیامدهای ممیزی زیانبارتر از سود آن است/ میرجلال الدین کزازی
کتابسازی؛ آشفته بازاری برای نام آور شدن/ مجدالدین کیوانی
متون را نباید همانند کتاب داستان چاپ کرد/ نجیب مایل هروی
غالب ترجمه های امروزی تجاوز به حقوق نویسنده است/ فتح الله مجتبایی
نگاه تجاری به کتاب؛ آفت حوزه پژوهش/ محمد مدبری
بخش عمومی در انتشار کتاب های کم مایه رقیب بخش خصوصی شده است/ حسین معصومی همدانی
از تحقیقات دانشجویان تا کتابسازی استادان/ محمدرضا موحدی
باید با نقد پنبۀ کتابسازی را زد/ اکبر نحوی
تصحیح متن کار هر بافنده و حلاج نیست/ مهدی نوریان
مؤلفان خاطی را باید امر به معروف و نهی از منکر کرد/ محمدجعفر یاحقی
سارقان علمی را باید معرفی کرد/ یحیی یثربی

همرسانی کنید:

مطالب وابسته