راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

برش کتاب: ایران و آذربایجان در بستر تاریخ و زبان

عباس جوادی

ایران و آذربایجان
در بستر تاریخ و زبان
عباس جوادی
لندن: اچ اند اس مدیا، ۲۰۱۶

مقام‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روم
در‭ ‬‮«‬تاریخ‭ ‬سیستان‮»‬‭ ‬می‌خوانیم‭ ‬وقتی‭ ‬یعقوب‭ ‬لیث‭ ‬منشور‭ ‬حکومت‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬و‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬هرات‭ ‬گرفت‭ ‬‮«‬شعرا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شعر‭ ‬گفتندی‭ ‬به‭ ‬تازی‮…‬‭ ‬پس‭ ‬یعقوب‭ ‬گفت‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬اندر‭ ‬نیابم‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬گفت. ‬محمد‭ ‬وصیف‭ ‬پس‭ ‬شعر‭ ‬پارسی‭ ‬گفتن‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬اول‭ ‬شعر‭ ‬فارسی‭ ‬اندر‭ ‬عجم‭ ‬او‭ ‬گفت‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬حدودا‭ ‬سال‭ ‬۲۵۰‭ ‬هجری‭ ‬قمری‭ ‬یعنی‭ ‬سال‭ ‬۸۶۵‭ ‬میلادی‭ ‬یعنی‭ ‬کمی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬هزار و‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬بود‭.‬

شاهرخ‭ ‬مسکوب‭ ‬در‭ ‬کتاب «ملیت‭ ‬و‭ ‬زبان‮»‬‭ ‬که‭ ‬پیاده‭ ‬شده‭ ‬برخی‭ ‬سخنرانیهای‭ ‬استاد‭ ‬است‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬اعراب،‭ ‬ایرانیان‭ ‬۲۰۰‭ ‬سال‭ ‬دچار‭ ‬کرختی‭ ‬و‭ ‬بهت‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬وسیله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬باز‭ ‬یافتند‮»‬‭: ‬کشف‭ ‬دوباره‭ ‬تاریخ‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬زبان،‭ ‬یعنی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭.‬

حدود‭ ‬۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۷‭ ‬خان‭ ‬ایل‭ ‬‮«‬قارامان‭ ‬اوغول‭ ‬لاری‮»‬‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬قونیه‭ ‬ترکیه‭ ‬کنونی،‭ ‬قارامان‭ ‬اوغلو‭ ‬محمد‭ ‬بیگ،‭ ‬این‭ ‬حکم‭ ‬را‭ ‬داد‭: ‬‮«‬شیمدن‭ ‬گروهیچ‭ ‬گیمسنه‭ ‬دیواندا،‭ ‬درگاهدا،‭ ‬برگاهدا‭ ‬و‭ ‬دخی‭ ‬هر‭ ‬یئرده‭ ‬تورک‭ ‬دیلیندن‭ ‬ئوزگه‭ ‬سؤز‭ ‬سؤیله‭ ‬مییه‮»‬‭ ‬یعنی‭ ‬‮«‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کسی‭ ‬در‭ ‬دیوان،‭ ‬درگاه،‭ ‬بارگاه‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬جز‭ ‬به زبان‭ ‬ترکی‭ ‬سخن‭ ‬نگوید‭.‬‮»‬

کمتر‭ ‬از‭ ‬۷۰۰‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬ترکیه‭ ‬روز‭ ‬صدور‭ ‬حکم‭ ‬محمد‭ ‬بیگ‭ ‬قارامان‭ ‬اوغلو‭ ‬‬‮«‬عید‭ ‬زبان‮»‬‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬طاهریان‭ ‬و‭ ‬صفاریان‭ ‬و‭ ‬سامانیان‭ ‬که‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬ارج‭ ‬نهادند‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬ترغیب‭ ‬نمودند‭ ‬حکومت‌های‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬تقریبا‭ ‬به طور لاینقطع‭ ‬به دست‭ ‬سلسله‌های‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬غزنویان،‭ ‬سلجوقیان،‭ ‬آق‭ ‬قویونلو‌ها،‭ ‬صفویان،‭ ‬افشاریان‭ ‬و‭ ‬قاجاریان‭ ‬افتاد. ‬آنها‭ ‬که‭ ‬اقلا‭ ‬بخشی‭ ‬ازاجداد‭ ‬اکثرشان‭ ‬ده‌ها‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬صد‌ها‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬خودشان‭ ‬با‭ ‬کوچ‌های‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬کاملا‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬بومی‭ ‬آمیختند‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬سلطنت‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬ارتش،‭ ‬کار‭ ‬دیوان‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬زبانان‭ ‬گذاشتند. ‬دوران‭ ‬۵۰۰‭ ‬ساله‭ ‬شکوفائی‭ ‬شعر‭ ‬فارسی‭ ‬از‭ ‬فردوسی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬خیام‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬همزمان‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬حکومت‭ ‬غزنویان،‭ ‬سلجوقیان،‭ ‬اتابکان‭ ‬و‭ ‬حکومت‌های‭ ‬محلی‭ ‬تا‭ ‬استقرار‭ ‬سلسله‭ ‬صفویه‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬آغاز‭ ‬ایران‭ ‬معاصر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعراب‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نه‭ ‬کوچ های‭ ‬۵۰۰‭ ‬ساله‭ ‬اقوام‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دوره‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‌تر‭ ‬حمله‭ ‬مغول‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬ایلخانان‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬استحکام‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬وقفه‌ای‭ ‬ایجاد‭ ‬نکرد‭ ‬بلکه‭ ‬آنرا‭ ‬به طور‭ ‬پیوسته‭ ‬قوام‭ ‬هم‭ ‬بخشید‭.‬

زبان‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬دین‭ ‬اساسا‭ ‬عربی،‭ ‬زبان‭ ‬ادب‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬فارسی،‭ ‬زبان‭ ‬دربار‭ ‬و‭ ‬ارتش‭ ‬اساسا‭ ‬ترکی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬‮«‬السنه‭ ‬ثلاثه‮»‬‭ ‬مشرق‭ ‬زمین‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬عدم‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬دولتداری‭ ‬مرکزی‭ ‬بخوبی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬مشکل‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬همزیستی‭ ‬مسالمت‭ ‬آمیز‭ ‬با‭ ‬همدیگر‭ ‬می‌پرداختند. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬بعضی‭ ‬شاهان‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬مانند‭ ‬سلطان‭ ‬محمود‭ ‬غزنوی‭ ‬که‭ ‬مشوق‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬قرص‭ ‬فردوسی‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬شاعران‭ ‬دیگری‭ ‬بودند‭ ‬خود‭ ‬فارسی‭ ‬کم‭ ‬می‌دانستند‭. ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬پادشاهان‭ ‬ایرانی‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬‭ ‬آنقدر‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬نیکو‭ ‬آموختند‭ ‬که‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬خود‭ ‬صاحب‭ ‬اثر‭ ‬شدند‭.‬

گروه‌های‭ ‬کثیری‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬اقوام‭ ‬ترک‭ ‬زبانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬اسکان‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬‮«‬بلاد‭ ‬روم‮»‬‭ ‬یعنی‭ ‬ترکیه‭ ‬کنونی‭ ‬هم‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‌ها‭ ‬ساکن‭ ‬شدند. ‬اینها‭ ‬همان‭ ‬سلجوقیان،‭ ‬همان‭ ‬افشاریان‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬اصلی‭ ‬شان‭ ‬بودند. ‬و‭ ‬لیکن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬سالها‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬استقرار‭ ‬عثمانی‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬صفوی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬ملل‭ ‬جدید‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬آمیزش‌های‭ ‬کاملا‭ ‬متفاوت‭ ‬قومی‭ ‬بود‭ ‬دو‭ ‬هویت‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬متضاد‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬به وجود‭ ‬آوردند: ‬هویت‭ ‬جدید‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬جدیدعثمانی‭.‬

برای‭ ‬تقریبا‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬سلاطین‭ ‬و‭ ‬درباریان‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬زبان‭ ‬همدیگر‭ ‬یعنی‭ ‬ترکی‭ ‬را‭ ‬بخوبی‭ ‬می‌فهمیدند‭ ‬اما‭ ‬زبان‭ ‬مکاتبات‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬گاه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬ترکی‭ ‬بود. ‬موضوع‭ ‬زبان‭ ‬‮«‬رسمی‮»‬‭ ‬به صورتی‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬‮«‬ماده‭ ‬منفجره‮»‬‭ ‬شده‭ ‬اصولا‭ ‬مطرح‭ ‬نبود. ‬زبان‭ ‬اصلی‭ ‬ایران‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬اصلی‭ ‬عثمانی‭ ‬ترکی‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬حتی‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬صفوی‭ ‬که‭ ‬شعر‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬می‌گفت‭ ‬با‭ ‬سلطان‭ ‬سلیمی‭ ‬می‌جنگید‭ ‬که‭ ‬شعر‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬می‌گفت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دیوان‭ ‬شعر‭ ‬فارسی‭ ‬هم‭ ‬داشت. ‬آنها‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬مکاتبه‭ ‬می‌کردند. ‬

با‭ ‬اینهمه‭ ‬فرق‭ ‬مهمی‭ ‬بین‭ ‬سلجوقیان‭ ‬بزرگ (‬ایرانی) ‬و‭ ‬سلجوقیان‭ ‬روم‭ ‬و‭ ‬متعاقبین‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬داشت. ‬در‭ ‬حالی که‭ ‬سلجوقیان‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬محیطی‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قبول‭ ‬و‭ ‬آمیزش‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬فارسی‭ ‬برای‭ ‬اقوام‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬پادشاهان‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مشکل‭ ‬بزرگی‭ ‬جلوه‭ ‬نمی‌کرد،‭ ‬آمیزش‭ ‬سلجوقیان‭ ‬روم (‬روم‭ ‬شرقی) ‬با‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬حاکم‭ ‬یونانی ‬بیزانس (‬‮«‬بلاد‭ ‬روم‮») ‬سخت‭ ‬می‌نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬چون‭ ‬محیط‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬هم‭ ‬نبود،‭ ‬آموزش‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬سلجوقیان‭ ‬ترکیه‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬بود. ‬به‭ ‬نظر پروفسور‭ ‬ایلبر‭ ‬اورتایلی،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬فرمان‭ ‬‮«‬قارامان‭ ‬اوغلی‭ ‬محمد‭ ‬بیگ‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۷‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬رسمی‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬ترکی‭ ‬‮«‬رجعتی‭ ‬ناگزیر‮»‬‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬ترکی‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬اینهمه،‭ ‬‮«‬ترک‌ها‭ ‬تا‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬‮«‬ملی‭ ‬گرائی‭ ‬چندانی‭ ‬دربارهٔ‭ ‬زبان‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬ندادند‮»‬‭.‬

زبان‭ ‬‮«‬ترکی‭ ‬عثمانی‮»‬‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬شدید‭ ‬بخصوص‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬عثمانی‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬‮«‬دیوان‮»‬‭ ‬چیزی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیاد‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جدا‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬سخت‭ ‬فهم‭ ‬بود‭ ‬درحالی که‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬مردمی‭ ‬دایره‭ ‬نسبتا‭ ‬محدودی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادبیات‭ ‬مکتوب‭ ‬در‭ ‬بر می گرفت‭. ‬فارسی‭ ‬کتابی‭ ‬هم‭ ‬بنوبه‭ ‬خود‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیاد‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬بمراتب‭ ‬کمتر‭ ‬ترکی‭ ‬بود. ‬تالیف‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬ترکی‭ ‬عثمانی‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬فارسی‭ ‬بود. ‬در‭ ‬ایران‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬رشد‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬حالی که‭ ‬تقریبا‭ ‬همه‭ ‬آثار‭ ‬دینی‭ ‬واکثر‭ ‬آثار‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فلسفی‭ ‬به‭ ‬عربی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬ترکی‭ ‬آذری‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬نوشته‭ ‬می‌شد‭.‬

مجموعا،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قبول‭ ‬اسلام،‭ ‬فارسی‭ ‬زبانها‭ ‬و‭ ‬ترک‭ ‬زبانها‭ ‬با‭ ‬اختلاف‭ ‬نسبتا‭ ‬کوچک‭ ‬زمانی،‭ ‬ابتدا‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬نهم‭ ‬میلادی‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭-‬۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬ترکان‭ ‬سلجوقی‭ ‬به‭ ‬نوشتن‭ ‬آثار‭ ‬فارسی‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬شروع‭ ‬کردند (‬فارسی‭ ‬پهلوی‭ ‬و‭ ‬باستان‭ ‬آثار‭ ‬قدیمی‭ ‬تری‭ ‬هم‭ ‬دارد) ‬اما‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬مجموعه‭ ‬کتابها‭ ‬و‭ ‬آثاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬غزنویان‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬قاجاریه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عثمانی‭ ‬منتشر‭ ‬گردید،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد،‭ ‬احتمالا‭ ‬آثار‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول،‭ ‬فارسی‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬سوم‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬مهمترین‭ ‬آثار‭ ‬ادبی‭ ‬فارسی (‬بخصوص‭ ‬شعر) ‬در‭ ‬۵۰۰‭ ‬سال‭ ‬فاصله بین‭ ‬غزنویان‭ ‬و‭ ‬صفویان‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬شاعران‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬مانند‭ ‬فضولی‭ ‬و‭ ‬نسیمی‭ ‬نیز‭ ‬مقام‭ ‬کمتری‭ ‬از‭ ‬شاعران‭ ‬پارسی‭ ‬گوی‭ ‬نداشتند. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬زبان،‭ ‬تعداد‭ ‬تالیف‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬کتب‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬متداول‭ ‬شدن‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬چاپخانه‌ها‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عثمانی‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬هجدهم‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬میلادی‭ ‬بتدریج‭ ‬اوج‭ ‬گرفت. ‬از‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬تکنیک‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬سواد‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬آموزشی،‭ ‬تولید‭ ‬آثار‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬وسعت‭ ‬پخش‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬هردو‭ ‬زبان‭ ‬بمراتب‭ ‬بیشتر‭ ‬شد‭.‬

منابع‭:‬

شاهرخ‭ ‬مسکوب‭: ‬ ملیت‭ ‬و‭ ‬زبان،‭ ‬پاریس ‭ ‬۱۳۶۸

Zeynep Korkmaz: Anadolu’da Türkçe’nin Yazı Dili Oluşu ve İlk Öncüleri, Ankara 1984

Mecdut Mansuroğlu: Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyyatının İlk Mahsulleri, Ankara 1946

İlber Ortaylı: “Dil Konusunda Yaya Kaldık”; Milliyet, ۲۶ September 2010

فهرست کتاب

فصل‭ ‬یکم: تاریخ

 • دوره‌‏های‭ ‬تاریخ ۳
 • آلان‌ها‭ ‬و‭ ‬هون‌ها ۷
 • ایران‭ ‬و‭ ‬توران ۱۲
 • امپراتوری‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬سؤال ۱۷
 • خزر‌ها‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬ترکی‭ ‬در‭ ‬قفقاز‭ ‬و‭ ‬ایران ۲۱
 • تاریخچه‭ ‬شهر‭ ‬دربند ۲۵
 • قرون‭ ‬وسطی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬منطقه ۲۷
 • بقای‭ ‬دولتداری‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬تیموری ۳۱
 • نظام‭ ‬ملوک‭ ‬الطوایفی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران ۳۶
 • برده‭ ‬داری‭ ‬در‭ ‬ایران ۴۰
 • سلجوقیان،‭ ‬دولتی‭ ‬ترکی‭ ‬و‭ ‬ایرانی ۴۷
 • لشکر‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬آق‭ ‬قویونلو ۵۵
 • قبایل‭ ‬ترکمن‭ ‬بین‭ ‬صفوی‭ ‬و‭ ‬عثمانی ۶۶
 • چند‭ ‬درس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬چالدران ۷۹
 • افشارها‭: ‬آئینه‭ ‬ملت‭ ‬ایران ۸۴
 • قبیله‭ ‬گرائی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران ۸۹
 • کوچ‏‌های‭ ‬ارامنه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صفویه‭ ‬و‭ ‬قاجار ۹۳
 • تاریخ‭ ‬صد‭ ‬سالِ‭ ‬تبریز‭ ‬در‭ ‬گذار ۹۶
 • ۲۰۰‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬‮«‬گلستان‮»‬ ۹۹
 • ترکمنچای‭ ‬–‭ ‬پایان‭ ‬حاکمیت‭ ‬ایران‭ ‬برقفقاز ۱۰۳

فصل‭ ‬دوم: زبان‭ ‬و‭ ‬ادبیات

 • یغنابی‭ ‬و‭ ‬سُغدی ۱۱۱
 • مقام‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روم ۱۱۳
 • الفبا‭ ‬و‭ ‬املای‭ ‬ترکی‭ ‬آذری ۱۱۷
 • فردوسی‭ ‬و‭ ‬آذربایجان ۱۲۳
 • ادبیات‭ ‬آذربایجان‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیستم ۱۲۷
 • صابر‭ ‬و‭ ‬معجز ۱۲۹
 • ادبیات‭ ‬دینی‭ ‬به‭ ‬ترکی‭ ‬آذری ۱۳۴
 • حمام‭ ‬خزینه‭ ‬سی ۱۳۷
 • صفت‭ ‬تفضیلی‭ ‬و‭ ‬عالی‭ ‬در‭ ‬ترکی‭ ‬ما ۱۴۲
 • جمله‏‌های‭ ‬مرکب‭ ‬در‭ ‬ترکی‭ ‬آذری ۱۴۵
 • نوشتن‭ ‬ترکی‭:‬از‭ ‬نظم‭ ‬به‭ ‬نثر ۱۴۸

فصل‭ ‬سوم: زبان،‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬ملیت

 • زبان‭ ‬مادری،‭ ‬زبان‭ ‬نخست ۱۵۵
 • تُرک‌ها‭ ‬–‭ ‬نژاد‭ ‬یا‭ ‬زبان؟ ۱۵۸
 • زبان‭ ‬هون‏‌ها ۱۶۶
 • تومریس‭ ‬ترک‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬کورش‭ ‬پارس؟ ۱۷۰
 • دهقان‭ ‬و‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬تازی‭ ‬ ۱۷۳
 • ترکی‭: ‬مادر‭ ‬همه‭ ‬زبان‏‌ها؟ ۱۷۹
 • ترک‭ ‬بدون‭ ‬تات‭ ‬نباشد ۱۸۹
 • تات‭ ‬و‭ ‬ترک ۱۹۳
 • همدلی‭ ‬و‭ ‬همزبانی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مولانا‭ ‬جلال‭ ‬الدین ۱۹۶
 • تعابیر‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬ترکمن‭ ‬در‭ ‬تاریخ ۲۰۱
 • تُرکان‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬و‭ ‬حالا ۲۰۸
 • نظامی‭ ‬ترک‭ ‬بود؟ ۲۱۵
 • زبان‭ ‬معیار‭ ‬قومیت‭ ‬نیست ۲۱۸

فصل‭ ‬چهارم: سرگذشت‭ ‬زبان‌ها

 • پرسشی‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬کنجکاوی ۲۲۵
 • منابع‭ ‬و‭ ‬تعاریف ۲۲۹
 • مهاجرت‭ ‬و‭ ‬کوچندگی ۲۳۲
 • هند‭ ‬و‭ ‬اروپائی‏‌ها‭ ‬و‭ ‬دیگران ۲۳۶
 • ۹۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬میلاد ۲۴۱
 • ۲۷۵۰–۲۲۵۰‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬میلاد ۲۴۳
 • اولین‭ ‬آریائی‌‏ها،‭ ‬اولین‭ ‬ترک‏‌ها ۲۴۷
 • آغاز‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬زبان‏‌های‭ ‬ایرانی ۲۵۱
 • نوشتار‭ ‬باستان‭ ‬ایرانیان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬خاورمیانه ۲۵۵
 • دوره‭ ‬۱۱۰۰‭ ‬ساله‭ ‬ایران،‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬روم ۲۶۱
 • آثار‭ ‬زبان‭ ‬ایرانیان ۲۶۴
 • مراحل‭ ‬تاریخی‭ ‬زبان‭ ‬فارسی ۲۶۷
 • خواندن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬میلاد ۲۶۹
 • تا‭ ‬ظهور‭ ‬اسلام ۲۷۱
 • زبان‌های‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬شرق‭ ‬مسلمان ۲۷۷
 • سرگذشت‭ ‬فارسی ۲۸۰
 • فارسی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اسلام ۲۸۴
 • عربی‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آن ۲۸۸
 • ترک‌ها‭ ‬در‭ ‬صحنه ۲۹۳
 • سال‌هاى‭ ‬‮١٠٠٠‬‭ ‬تا‭ ‬‮١۵٠٠‬ ۲۹۷
 • ۵۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬تاکنون ۳۰۷
 • زبان‌های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ ۳۱۲
 • گاهشمار‭ ‬تاریخ‭ ‬زبان‌ها ۳۲۱

فصل‭ ‬پنجم: دگرگشت‭ ‬زبان‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬آناتولی

 • ترک‭ ‬زبان‭ ‬شدن‭ ‬آذربایجان ۳۲۹
 • ‭  ‬صفوه‭ ‬الصفا‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬باستان‭ ‬آذربایجان‭ ‬ ۳۳۳
 • تغییر‭ ‬زبان‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬آناتولی ۳۳۹
 • فاروق‭ ‬سومر‭: ‬تاریخ‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬شدن‭ ‬آذربایجان ۳۴۶
 • نگاهی‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬ترک‭ ‬زبان‭ ‬شدن‭ ‬آذربایجان ۳۴۹

فصل‭ ‬ششم: از‭ ‬۲۱‭ ‬آذر‭ ‬تا‭ ‬۲۱‭ ‬آذر

 • ۲۱‭ ‬آذر،‭ ‬آفتاب‭ ‬آمد‭ ‬دلیل‭ ‬آفتاب ۳۵۹
 • فرمان‭ ‬استالین‭ ‬دربارهٔ‭ ‬۲۱‭ ‬آذر ۳۶۳
 • چرخش‭ ‬مسکو‭ ‬–‭ ‬از‭ ‬تجزیه‭ ‬به‭ ‬خودمختاری ۳۶۹
 • نامه‭ ‬تاریخی‭ ‬استالین‭ ‬به‭ ‬پیشه‏‌وری ۳۷۲
 • چند‭ ‬سند‭ ‬آمریکائی‭ ‬دربارهٔ‭ ‬حکومت‭ ‬پیشه‏‌وری ۳۸۱
 • ارتش‭ ‬سرخ،‭ ‬‮«‬گوپ‮»‬‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬پیشه‏‌وری ۳۸۳
 • ‭ ‬تبریز‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فرقه‭  ‬ ۳۸۷
 • طراحی‭ ‬فرقه‭ ‬دموکرات‭ ‬کردستان‭ ‬در‭ ‬باکو ۳۹۲
 • گزارش‭ ‬رمزی‭ ‬سفارت‭ ‬شوری‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬‮«‬جنبش‮»‬‭ ‬گیلان ۳۹۸

فصل‭ ‬هفتم: دو‭ ‬خاطره‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دیدگاه

 • خاطره‭ ‬ژانویه‭ ‬خونین‭ ‬۱۹۹۰‭ ‬در‭ ‬باکو ۴۰۵
 • خاطرات‭ ‬دبیرستان‭ ‬فردوسی ۴۱۰
 • هویت‭ ‬ملی‭ ‬–‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬زبان،‭ ‬قومیت‭ ‬و‭ ‬مذهب ۴۱۳
 • هویت‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دین ۴۱۷
 • یعنی‭ ‬چه‭ ‬‮«‬ایران»؟ ۴۲۱
 • دیکتاتورهای‭ ‬خیرخواه؟ ۴۲۳
 • قوم‭ ‬گرا‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬گرا ۴۲۷
همرسانی کنید:

مطالب وابسته