راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ادبیات داستانی جنگ در ایران

سایت الف
به نقل از ایسنا

«ادبیات داستانی جنگ در ایران» از مجموعه «جستارهایی در ادبیات معاصر» نوشته مهدی سعیدی (عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی جهاددانشگاهی) به تازگی منتشر شده است. این کتاب با چهار فصل ادبیات و جنگ، داستان‌های زمان جنگ، داستان‌های پس از جنگ و ترسیم رویکردها همراه است.

فصل اول کتاب با سه بخش تعریف جنگ و ادبیات جنگ، پیشینه ادبیات جنگ و پیشینه و جامعه آماری پژوهش همراه است.

در فصل دوم برخی از آثار داستانی نویسندگان ایرانی که موضوع آن‌ها جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است، مورد بررسی قرار گرفته؛ آثاری از: احمد محمود، ناصر ایرانی، قاسمعلی فراست، محسن مخملباف، اسماعیل فصیح، سیدمهدی شجاعی، اسماعیل عرب‌خوئی و فریدون عموزاده خلیلی.

در فصل سوم هم آثار این نویسنده‌ها بررسی شده است: منصور کوشان، ابراهیم حسن‌بیگی، قاسمعلی فراست، محمدرضا کاتب، احمد دهقان، حسن بنی‌عامری، سیدمرتضی مردیها، جمشید خانیان، مجید قیصری، حبیب احمدزاده، حسین مرتضائیان آبکنار، قاضی ربیحاوی، اصغر عبداللهی، داوود غفارزادگان، امیرحسن چهلتن، احمد غلامی، محمد بکایی و احمد دهقان.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: «تحولات سیاسی و اجتماعی، سبب تغییر در سبک‌های ادبی و هنری می‌شود. پدیده جنگ نیز عامل حرکت، ‌تحول، تغییر و زایش در فرهنگ، زبان، سنت و باورها است و در ساخت ذهنیت نویسندگان و هنرمندان اثرگذار است. در ایران چرایی نوشتن از جنگ، موجب چگونگی نوشتن درباره آن شده و رویکردهای متفاوتی را پدید آورده است. در سال‌های جنگ، بعضی از نویسندگان تجربه‌های شرکت در جنگ را به مضمون اصلی داستان‌هایشان تبدیل می‌کنند؛ برای برخی نیز حفظ و دفاع از ارزش‌ها و انتقاد از فراموشی آن‌ها از مضامین اصلی است. پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامون جنگ نیز به ندرت دیده می‌شود. با پایان جنگ، بخش عمده‌ای از ادبیات جنگ شرح بازگشت از جبهه‌ است و داستان‌ها درباره رزمندگانی است که به خانه برمی‌گردند و با دنیای تازه‌ای مواجه می‌شوند. موضوع «انسان در جنگ و انسان برآمده از جنگ» هم در داستان‌های متأخر بیشتر انعکاس یافته است. مسئله اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی‌های مضمونی و در نهایت ترسیم رویکردهای عمده‌ آن در ادبیات داستانی جنگ است.

«ادبیات داستانی جنگ در ایران» در ۳۹۱ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۴ هزار تومان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته