راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

تورج دریایی

کتاب جدید: فرش و پارچه های پیش از اسلام از سرزمین های شرق (یعنی ایران). کلکسیون الصباح. من تا به حال فرش از دوران ساسانی به این اندازه ندیده بودم. این کتاب خیلی خوبی است ولی یک پیشگفتار تاریخی لازم داشت.

Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands: The Al-Sabah Colelction, Kuwait. A great book on Sasanian carpet fragments and textiles which are in the Al-Sabah collection

لینک کتاب در: آمازون

همرسانی کنید:

مطالب وابسته