راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

پیشخوان کتاب

“مامان و معنی زندگی”
روانشناسی/داستان کوتاه
اروین یالوم
سپیده حبیب
نشر قطره

کتاب “مامان معنای زندگی” رو چند روزیست شروع کردم. کتابی از اروین یالوم، نویسنده ی رمان “وقتی نیچه گریست”. کتاب شامل خاطره های درمانی یالوم است،دستاورد تجربه‌ی شخصی و حرفه‌ای نویسنده‌.
مزیت این کتاب در نثر ساده و روانش است که باعث شده کتاب برای همه‌ی مخاطبین، چه آشنا با روانشناسی و چه غیر آشنا جذاب باشد.

از متن کتاب: انسان بیش از آنکه از مرگ بهراسد، از انزوای محضی که مرگ را همراهی می کند، می ترسد. ما می کوشیم زندگی را دو نفری تجربه کنیم، ولی هر یک از ما مجبوریم تنها بمیریم. کسی قادر نیست با ما یا به جای ما بمیرد.

این کتاب را از ایستگاه کتاب پندار هم می‌توانید تهیه کنید:
http://goo.gl/kDHTRb

همرسانی کنید:

مطالب وابسته