راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

شماره تازه فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات آنلاین شد

فصلنامه نقد کتاب اطلاعات و ارتباطات

«فصلنامه نقد کتاب اطلاعات و ارتباطات» نشریه ای است که با هدف اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب و کمک به ایجاد ارتباط خلاق و پویای بین پدیدآورندگان، متخصصان اطلاعات و ارتباطات، ناشران، کتابخوانان و دیگر فعالان عرصۀ فرهنگ و نشر کشور، از سوی مؤسسه خانه کتاب به صورت فصلی منتشر می شود. فصلنامه اطلاعات و ارتباطات به نقد و بررسی کتاب های منتشر شده در حوزه های علم اطلاعات و دانش شناسی، ارتباطات و روزنامه نگاری، منابع مرجع (دانشنامه ها، کتابشناسی ها و فهرست ها، فرهنگ ها)، و حوزه های بین رشته ای مرتبط با حوزۀ اطلاع رسانی و ارتباطات (مانند پژوهش، مدیریت دانش، سواد اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی، مالکیت فکری، اقتصاد دانش، اقتصاد نشر و رسانه، علم سنجی و وب‏سنجی، هستی شناسی ها، سرقت علمی، بازیابی ماشینی اطلاعات، سایبرنتیک، آزادی دسترسی به اطلاعات، شبکه های اطلاعاتی) می پردازد.

شماره جدید آن در خرداد ۱۳۹۴ منتشر شده است و فهرست مقالات آن را می توانید در زیر مرور کنید و مقالات دلخواه خود را برای خواندن دانلود کنید.

XML فهرست ص. ۲-۲
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
XML کتاب و ضرورت بازتعریف آن ص. ۳-۴
داریوش مطلبی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML ضرورت تحول در ساختار سالنامۀ آماری ایران نگاهی به ویرایش انگلیسی سالنامۀ آماری ایران ۱۳۹۰ به عنوان کتاب مرجع ص. ۵-۲۴
محمد هدایی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
XML مصورسازی اطلاعات رویکردی نوین در بازنمایی علم ص. ۲۵-۳۴
فریبرز درودی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML کتابداری و اطلاع رسانی در ایران نگاهی همه جانبه به رشته و حرفه ص. ۳۵-۵۸
داریوش علیمحمدی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML مدیریت فرآیندهای رقومی سازی اسناد و مدارک ص. ۵۹-۶۸
مجید نبوی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML تنزیل شهریار در سایه تکریم کتابشناسی (سیدمحمدحسین) شهریار ص. ۶۹-۸۰
علی صادق زاده وایقان
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML گوگول در خدمت کتابخانه ها نقد و بررسی کتاب “گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات” ص. ۸۱-۹۰
محمدرضا شکاری ، فرزانه طالب حقیقی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز ص. ۹۱-۱۱۰
عبدالرسول دیوسالار
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML پیام های نوشتاری در روابط عمومی ها ص. ۱۱۱-۱۱۶
امیدعلی مسعودی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML ژئوپلوتیک، اطلاعات و ارتباطات ص. ۱۱۷-۱۳۰
افشین زرگر
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML شیوه نگارش در رسانه ها ص. ۱۳۱-۱۳۴
فاطمه ناظمی یگانه
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML روزنامه نگاری در رسانه های اجتماعی ص. ۱۳۵-۱۴۰
آذر اسدی کرم
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی ص. ۱۴۱-۱۵۲
عیسی زارعی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML راهنمای نگارش و ارائه شفاهی نگارش علمی به انگلیسی برای غیرانگلیسی زبان ها ص. ۱۵۳-۱۵۶
حمیدرضا جمالی مهمویی
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML استناد در منابع علمی پزشکی سبک استناد ونکوور ص. ۱۵۷-۱۶۶
حامد علیپور حافظی ، حسن بذرافشان
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML مالکیت فکری پیش نیاز توسعۀ پایدار ص. ۱۶۷-۱۷۶
ابوالفضل احمدزاده
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته