راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد کتاب میراث؛ از دستور پنج استاد تا عجایب المخلوقات

فصلنامه نقد کتاب میراث

فصلنامۀ نقد کتاب میراث معرفی و نقد و ارزیابی کتاب های تازه انتشار یافته در حوزه های اسناد و نسخه های خطی و چاپ سنگی و سربی را عهده دار است. شماره تازه این فصلنامه (شماره ۳-۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳) بتازگی منتشر شده و مقالات آن برای دانلود در دسترس است.

XML نقدی برتصحیح ناصحیح شوارق الالهام لاهیجی
حمید عطایی نظری
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲ دریافت)
XML سخن سردبیر ص. ۳-۴
مجید غلامی جلیسه
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳ دریافت)
XML مصباح الارواح عامی شروی ص. ۱۵-۳۴
مسعود طالبی
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML قرآن‌پژوهی در میراث مکتوب شیعه ص. ۳۵-۵۴
هاجرخاتون قدمی جویباری
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML روضۀ تسلیم ص. ۵۵-۶۴
حامد ناجی اصفهانی
چکیده (۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
XML نقدی بر تصحیح تازۀ خزانۀ‌ عامره ص. ۶۵-۸۴
مهدی رحیم‌پور
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML نقد دیوان الفت اصفهانی ص. ۸۵-۹۸
رضا خبازها
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴ دریافت)
XML عیون الحکم و المواعظ واسطی (از علمای قرن ششم) ص. ۹۹-۱۰۴
عباسعلی مردی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML نقدی بر یک تصحیح علمیِ دیوان حافظ ص. ۱۰۵-۱۴۸
محمدحسن شرفی
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML سکۀ صاحب عیار ما ص. ۱۴۹-۱۵۶
محمد وفادار مرادی
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML نقدی بر کتاب عجائب المخلوقات قزوینی در تصاویر چاپ سنگی علیقلی خویی ص. ۱۵۷-۱۶۸
محمدجواد احمدی‌نیا
چکیده (۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)
XML مختصری بر شرح مختصر ص. ۱۶۹-۱۸۲
علی بوذری
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۰ دریافت)
XML دستورِ پنج استاد ص. ۱۸۳-۲۰۲
احسان‌الله شکراللهی طالقانی
چکیده (۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴ دریافت)
XML ادریس پژوهی ص. ۲۰۳-۲۶۲
یونس کرامتی
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه ص. ۲۶۳-۲۶۶
احمدرضا رحیمی ریسه
چکیده (۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۷ دریافت)
XML مختصری دربارۀ جلدسازی و نقدی بر کتاب جلدسازی ایرانیان، از سلجوقیان تا قاجار ص. ۲۶۷-۲۷۴
مهدی عتیقی
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳ دریافت)
XML بررسی و نقد تذکرۀ شعرای کرمانشاه ص. ۲۷۵-۲۹۰
عبدالرسول فروتن
چکیده (۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته