راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

جهان کتاب، شماره خرداد-مرداد ۹۴

مگ ایران

شماره تازه جهان کتاب را می توانید در سایت مگ ایران بخوانید. برای خواندن مجلاتی که در این سایت نمایه می شوند باید عضو باشید.

ماهنامه جهان کتاب
ISSN 1681-9705
ماهنامه علوم انسانی سال بیستم، شماره ۳-۵ (پیاپی ۳۱۵)، خرداد – مرداد ۱۳۹۴؛ مدیر: طلیعه خادمیان
۸۰ صفحه

 م.ع. سپانلو و سروده هایش
کامیار عابدی   ص ۵
مشاهده متن    [PDF 185KB]

 دگردیسی ذهن ها
حسام الدین مطهری   ص ۱۰
مشاهده متن    [PDF 127KB]

 از گشودن متن تا گشودن رمان
حسین بیات   ص ۱۲
مشاهده متن    [PDF 187KB]

 از زبان فارسی قدیم تا جدید
محبوبه شمشیرگرها   ص ۱۵
مشاهده متن    [PDF 141KB]

 واژگان آذری
کاوه بیات   ص ۱۷
مشاهده متن    [PDF 128KB]

 صمیمی، خودمانی و بی تکلف
احمد سمیعی (گیلانی)   ص ۱۸
مشاهده متن    [PDF 173KB]

 یک قرن زندگی در یک قدمی مرگ
یزدان منصوریان   ص ۲۰
مشاهده متن    [PDF 159KB]

 حدیث نفس در دایره بسته
امین فقیری   ص ۲۲
مشاهده متن    [PDF 229KB]

 برج قحطی
حسین مسرت   ص ۲۴
مشاهده متن    [PDF 147KB]

 روایتی معاصر از زندگی فرودستان تهران
حامد طالبیان   ص ۲۵
مشاهده متن    [PDF 140KB]

 دونوازی نی و کمانچه
فاضل ترکمن   ص ۲۷
مشاهده متن    [PDF 105KB]

 بیا و حال اهل درد بشنو
آرزو شهبازی   ص ۲۸
مشاهده متن    [PDF 99KB]

 تاریخ مختصر ادبیات امریکای لاتین
سعید رفیعی خضری   ص ۲۹
مشاهده متن    [PDF 221KB]

 شهر فرنگ دیدن دارد؟
معصومه علی اکبری   ص ۳۳
مشاهده متن    [PDF 178KB]

 روش های کیفی در پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی
معصومه نیک نیا   ص ۳۵
مشاهده متن    [PDF 121KB]

 یادداشت های فروغی از کنفرانس صلح پاریس
محمود لشکری   ص ۳۸
مشاهده متن    [PDF 140KB]

 ژاپنیات ایرانیان
یاماگیشی توموکو   ص ۴۰
مشاهده متن    [PDF 113KB]

 دکتر فریدون آدمیت: چند کتاب جدید و قدیم
کاوه بیات   ص ۴۲
مشاهده متن    [PDF 99KB]

 جمال بی مثال لرستان ص ۴۳
مشاهده متن    [PDF 147KB]

 دندان پزشکی در ایران معاصر ص ۴۴
مشاهده متن    [PDF 89KB]

 پزشکان و حاکمان
مجید رهبانی   ص ۴۵
مشاهده متن    [PDF 128KB]

 به فردوسی
رسول رضا  مترجم: عمران صلاحی ص ۴۶
مشاهده متن    [PDF 89KB]

 چه کسی جرج ارول را کشت؟
مارگت مترولند   ص ۴۷
مشاهده متن    [PDF 122KB]

 چرا «رمان جنایی» چپ گراست و «رمان سبک وحشت» راست گرا
وال مک درمید  مترجم: یاسمن منو ص ۴۹
مشاهده متن    [PDF 132KB]

 ۱۰۰۱ داستان
زری نعیمی   ص ۵۰
مشاهده متن    [PDF 322KB]

 وقت شعر
سایه اقتصادی نیا   ص ۶۲
مشاهده متن    [PDF 169KB]

 معرفی کوتاه ص ۶۵
مشاهده متن    [PDF 333KB]

 خسرو شاکری
کاوه بیات   ص ۷۴
مشاهده متن    [PDF 99KB]

 تازه های بازار کتاب
فرخ امیرفریار   ص ۷۵
مشاهده متن    [PDF 149KB]

 درگذشتگان ص ۷۹
مشاهده متن    [PDF 85KB]
همرسانی کنید:

مطالب وابسته