داستان ایرانی در غربت

سیروس علی نژاد، علی امینی نجفی و دیگران

بی بی سی فارسی

پیدایی ادبیات داستانی در تبعید و ادبیات مهاجرت ناشی از انقلاب است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تعداد کثیری از ایرانیان دست به مهاجرت زدند و یا خواسته و ناخواسته به تبعید در کشورهای دیگر تن دادند.

امروزه بیست و چند سال پس از شروع این مهاجرت گسترده، آنچه این خیل عظیم مهاجران را که در کشورهای اروپا و آمریکا پراکنده اند، در پیوند و همبسته نگه می دارد زبان فارسی است و رسانه هایی که به این زبان انتشار می یابد، و نوشته ها و ادبیاتی که در این زبان وجود دارد و نیز ادبیاتی که هر روز و به طور فزاینده در این زبان پدیدار می شود.

در طول این بیست و چند سال که از آغاز مهاجرت ایرانیان می گذرد، شمار زیادی نشریه از جنگ و هفته نامه و روزنامه و مجله به زبان فارسی منتشر شده و تعداد زیادی سایت و تارنما نیز به انتشار خبرها و تفسیرها و گزارش ها و مقالات فارسی مشغولند.

اما آنچه در این میان اهمیت خاص می یابد ادبیاتی است که در این زبان، در خارج از کشور پدیدار شده است.

کتابهای بسیاری از داستان و شعر و نمایشنامه و خاطرات و طنز و انواع ادبی دیگر هر سال به کمک ناشران ایرانی مقیم خارج از کشور و یا در مطبوعات و سایت های فارسی انتشار می یابد و شاید به جرئت بتوان گفت که پاره ای از مهمترین داستانها و رمانهای فارسی در این سالها در خارج از کشور نوشته و منتشر شده است.

سایت فارسی بی بی سی در این بخش سعی خواهد کرد نگاهی هر چند گذرا به گوشه یا گوشه هایی از ادبیات پدید آمده در تبعید و مهاجرت بیندازد و به سهم خود بر رونق آن بیفزاید.

نسیم خاکسار
نسیم خاکسار
محمود کیانوش
شهرنوش پارسی پور
عدنان غریفی
گلی ترقی
رضا قاسمی
رضا قاسمی
عباس معروفی

نمونه نثر و سبک و سیاق نگارش معروفی؛ بخشی از رمان ‘سال بلوا’

مهشید امیرشاهی
همرسانی کنید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

مطالب وابسته