راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

داستان ایرانی در غربت

سیروس علی نژاد، علی امینی نجفی و دیگران

بی بی سی فارسی

پیدایی ادبیات داستانی در تبعید و ادبیات مهاجرت ناشی از انقلاب است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تعداد کثیری از ایرانیان دست به مهاجرت زدند و یا خواسته و ناخواسته به تبعید در کشورهای دیگر تن دادند.

امروزه بیست و چند سال پس از شروع این مهاجرت گسترده، آنچه این خیل عظیم مهاجران را که در کشورهای اروپا و آمریکا پراکنده اند، در پیوند و همبسته نگه می دارد زبان فارسی است و رسانه هایی که به این زبان انتشار می یابد، و نوشته ها و ادبیاتی که در این زبان وجود دارد و نیز ادبیاتی که هر روز و به طور فزاینده در این زبان پدیدار می شود.

در طول این بیست و چند سال که از آغاز مهاجرت ایرانیان می گذرد، شمار زیادی نشریه از جنگ و هفته نامه و روزنامه و مجله به زبان فارسی منتشر شده و تعداد زیادی سایت و تارنما نیز به انتشار خبرها و تفسیرها و گزارش ها و مقالات فارسی مشغولند.

اما آنچه در این میان اهمیت خاص می یابد ادبیاتی است که در این زبان، در خارج از کشور پدیدار شده است.

کتابهای بسیاری از داستان و شعر و نمایشنامه و خاطرات و طنز و انواع ادبی دیگر هر سال به کمک ناشران ایرانی مقیم خارج از کشور و یا در مطبوعات و سایت های فارسی انتشار می یابد و شاید به جرئت بتوان گفت که پاره ای از مهمترین داستانها و رمانهای فارسی در این سالها در خارج از کشور نوشته و منتشر شده است.

سایت فارسی بی بی سی در این بخش سعی خواهد کرد نگاهی هر چند گذرا به گوشه یا گوشه هایی از ادبیات پدید آمده در تبعید و مهاجرت بیندازد و به سهم خود بر رونق آن بیفزاید.

نسیم خاکسار
نسیم خاکسار
محمود کیانوش
شهرنوش پارسی پور
عدنان غریفی
گلی ترقی
رضا قاسمی
رضا قاسمی
عباس معروفی

نمونه نثر و سبک و سیاق نگارش معروفی؛ بخشی از رمان ‘سال بلوا’

مهشید امیرشاهی
همرسانی کنید:

مطالب وابسته