راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فلسفه های روانگردان

محمدحسن شرفی

فلسفه‌های روانگردان را می‌توان جلد سومی برای دفاع از عقلانیت و دفاع از سیاست دانست.* 
نویسنده در این کتاب، از منظر تحلیل عقلانی و تجربی، به موضوعاتی چون لذت، اخلاق، فرهنگ و هنر پرداخته است، و ضمن آن یک جریان فکری ـ سیاسیِ پر خطا و خطر را نیز نقد کرده است، که اقبال شورمندانهٔ برخی به انواع ترفندواره‌های آن (که اسم‌های کثیر و مسمای واحد دارد) نگران‌کننده است؛ چون گرچه شور آرمانخواهانهٔ آنان را یک‌چند تسکین می‌دهد، اما ماندن در مستیِ آن عبثناک است و خمار بعد از آن تعبناک.
فلسفه‌های روانگردان، مرتضی مردیها، نشر نی، ۱۳۹۳.
———–
* از کتابهای پیشین نویسنده. برای فهرست کارهای مرتضی مردیها بنگرید به ویکی پدیا

همرسانی کنید:

مطالب وابسته