راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد کتاب تاریخ؛ مطالب شماره جدید، دسترسی به مقالات شماره پیشین

میراث مکتوب

تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب تاریخ (سال دوم، شمارۀ ۵، بهار ۱۳۹۴) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد. فهرست این شماره از فصلنامۀ نقد کتاب تاریخ به این شرح است:

سخن سردبیر
کتاب سازی، یکی داستان است پرآب چشم
نشست
نقد و ارزیابی کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر «تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی»
گفتگو با دکتر داود فیرحی و دکتر سعید عدالت نژاد
نقد آثار تألیفی
نقد مبانی اجتماعی شورش های بابیه/ میلاد سراج
کشف هایی که دیگر نو نیستند/ محمد غفوری
آرامگاه دو بانوی عیلامی/ کیومرث علی زاده
تأملاتی در تاریخ اندیشه و روشنفکری در ایران دورۀ قاجار/ امین آریان راد
سؤالات و انتظارات بی پاسخ/ حسین روحانی صدر
نقد آثار ترجمه
ایران عصر صفوی: نوزایی امپراتوری ایران/ محمدکاظم رحمتی
یادداشت هایی دربارۀ ترجمۀ کتاب «زردشت در تاریخ»/ عسکر بهرامی
کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران/ جعفر مرادحاصلی
جزایر بحرین/ عبدالرضا کلمرزی
تاریخ خلیج فارس/ عباس جداری کریمیان
فقر مکتب تاریخ گرایی/ سیدعلی حسینی قمصری
حقیقت و تاریخ در اسلام/ رحیم شبانه
نقد کتاب درسی
مروری بر درس نامه نویسی دانشگاهی در رشتۀ تاریخ: مطالعه موردی دورۀ سلجوقیان/ محسن رحمتی
نقد آثار لاتین
جغرافیای جنگ های ایران و روم/ پرویز حسین طلائی
محافظان ایمان در عصر جدید/ محمدحسین رفیعی
تماس و مجادلات میان مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در امپراتوری عثمانی و ایران پیشامدرن/ مریم شیرازی
نقد آثار مورخان
نقد و بررسی کتاب واقعات عالمگیری/ رحیمه اکبری بنگر و خسرو کمالی سروستانی
پیشنهاد برای ترجمه
به هم پیوستگی فرهنگی عربی – فارسی/ علی علی محمدی

شماره پیشین این مجله اکنون آنلاین و به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد:

فصلنامه نقد کتاب تاریخ
شماره ۳-۴

XML آفت نقد ص. ۳-۶
[English Abstract] حبیب اله اسماعیلی *
چکیده (۶۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۷ دریافت)
XML نقد و ارزیابی کتاب تاریخ‌نگاری عصر سلجوقی ص. ۷-۱۸
دکتر اسماعیل حسن زاده * ، دکتر مجتبی خلیفه
چکیده (۸۴ مشاهده)
XML تاریخ‌نگاری غیرآکادمیک و نوستالژیای «عصر زرین» ص. ۱۹-۲۸
محمد غفوری *
چکیده (۶۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۹ دریافت)
XML تاریخ‌نویسی عصر قاجار: تداوم و تحول ص. ۲۹-۴۴
امین تریان *
چکیده (۱۵۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۱ دریافت)
XML وضعیت سیاسی خراسان در دورۀ جانشینان نادر ص. ۴۵-۶۶
دکتر محسن رحمتی *
چکیده (۷۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۴ دریافت)
XML دشتی و شفق سرخ ص. ۶۷-۷۰
فاطمه دفتری *
چکیده (۶۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۷ دریافت)
XML مروری انتقادی بر انتشار خاطرات سیاسی قوام السلطنه ص. ۷۱-۷۶
سالار سیف الدینی *
چکیده (۶۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۷ دریافت)
XML معرفی و بررسی خاطرات نیک محمد الله بخش (شه بخش) ص. ۷۷-۸۲
عبدالودود سپاهی *
چکیده (۶۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۹ دریافت)
XML تاریخ‌نگاری در ایران ص. ۸۳-۸۸
شهناز جنگجو *
چکیده (۸۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷۴ دریافت)
XML کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران (سال سوم دبیرستان) مطالعۀ موردی درس دهم و یازدهم ص. ۸۹-۱۰۸
محمد گودرزی *
چکیده (۱۳۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳۵ دریافت)
XML قومس، سیر دگردیسی از شهر به ایالت (یادآوری یک اشتباه) ص. ۱۰۹-۱۱۴
علی ربیع زاده *
چکیده (۶۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۲ دریافت)
XML مروری بر انقلاب اسلامی در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران ص. ۱۱۵-۱۲۲
رحیم شبانه *
چکیده (۷۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۶ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته