راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

اغتشاش در سنت و تجدد؛ نقد ترجمه کتاب ادونیس در فصلنامه نقد کتاب ادبیات

فصلنامه نقد کتاب ادبیات

شماره تابستان فصلنامه نقد کتاب ادبیات به صورت آنلاین در دسترس است. این مجله که به سردبیری مصطفی موسوی و زیر نظر هیاتی از مشاوران اداره می شود (شناسنامه و فهرست را ببینید) شماری از بهترین مقالات نقد ادبی را و کتابهای حوزه ادبیات را منتشر می کند. گرچه مجله خودش مجموعه پرکاری است اما از نظر ارائه آنلاین خیلی با دقت همراه نیست چنانکه هر مطلبی که برای چکیده مراجعه کنید می بینید نوشته است: این مطلب فاقد چکیده “می باشد”! چکیده هر مطلب می تواند در فهرست آنلاین که در زیر می بینید اضافه شود و نیاز به کلیک اضافه نباشد. بعلاوه، از نظر جستجو هم افزودن برچسب کلیدواژه های اصلی هر مقاله در ذیل آن می تواند جستجوگران را سریعتر به مقصد برساند. این ها کارهایی است که شاید چندساعتی بیشتر وقت نگیرد اما در مجموع مجله را آنلاینی تر و قابل جستجوتر خواهد کرد. یکی از بهترین مقالات این شماره از اتفاق مقاله ای است که عنوان اش هم چندان گویا نیست و از روی عنوان نمی شود تشخیص داد که نقد کدام کتاب است و آن مقاله نرگس قندیل زاده است با عنوان “دلالت‌های بی‌دلیل، تبدیل‌های بی‌بدیل” که در واقع نقد ترجمه حبیب الله عباسی از کتاب مشهور ادونیس است که گسترش یافته رساله دکتری او ست: الثابت و المتحول. در این موارد ذکر یک عنوان فرعی در فهرست دست کم موضوع مقاله را روشن تر می کند. اگر از مطالب این شماره فقط یک مقاله می خوانید توصیه من خواندن همین مقاله است. ترجمه کتاب ادونیس چنان پرمشکل است که به قول نویسنده مقاله باید در کلاسهای ترجمه بررسی شود تا دانشجویان بدانند در این مسیر چه دام ها و چه خطرها ست. اما اینکه ناشران (و در این مورد انتشارات سخن) کتابهای ناهموار را بدون کنترل و مقابله با اصل و بدون ویراستاری به نشر می رسانند بحث دیگری است که جداگانه باید به آن پرداخت. ناشری که ۱۰۰۰ صفحه کتاب را بدون ویرایش به دست چاپ می دهد سهم مهمی در دامن زدن به اغتشاش مفاهیم بر عهده می گیرد. – م.ج

XML شناسنامه و فهرست ص. ۱-۲
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML سرسخن ص. ۳-۴
مصطفی موسوی
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۵ دریافت)
XML نقد شفاهی ص. ۵-۲۸
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML دستور سخن میرزاحبیب ص. ۲۹-۴۶
مونا ولی‌پور
چکیده (۱۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان ص. ۴۷-۵۵
آتوسا رستم‌بیک‌تفرشی
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML زبان مردم تهران ص. ۵۷-۷۲
دکتر رضا امینی
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۶ دریافت)
XML هر دم از این باغ ص. ۷۳-۸۸
احمدرضا بهرام‌پور‌عمران
چکیده (۲۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۸ دریافت)
XML نقدی بر داستان رستم و سهراب ص. ۸۹-۱۱۱
مسعود راستی‌پور
چکیده (۱۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML تأملی بر واژه‌نامه شعر بیدل ص. ۱۱۳-۱۲۸
مهدی شعبانی
چکیده (۱۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML پژوهشی درباره نظر جرجانی در باب صور خیال ص. ۱۲۹-۱۴۶
علی علی‌محمدی
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML گزارشی از زبان شعر در نثر صوفیه ص. ۱۴۷-۱۵۳
فرزاد مروجی
چکیده (۱۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML عصاره داستانی اولیس ص. ۱۵۵-۱۸۶
حسن هاشمی‌میناباد
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML نگاهی به تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه ص. ۱۸۷-۱۸۹
زهرا محمدی
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML علیه تفسیر، سرکوب فرم و فوبیای محتوا ص. ۱۹۱-۱۹۶
مهدی دادخواه‌تهرانی
چکیده (۱۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی ص. ۱۹۷-۲۱۶
محمدحسین علی
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۶ دریافت)
XML نقدی بر کتاب چه‌قدر خوبیم ما ص. ۲۱۷-۲۲۱
زهرا دری
چکیده (۱۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML یان ریپکا، همکارانش و تاریخ‌نگاری ادب فارسی ص. ۲۲۳-۲۳۲
کامیار عابدی
چکیده (۱۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML تصحیح بیت‌هایی از کلیات شمس ص. ۲۳۳-۲۴۲
رضا خبازها
چکیده (۱۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML دلالت‌های بی‌دلیل، تبدیل‌های بی‌بدیل ص. ۲۴۳-۲۶۲
نرگس قندیل‌زاده
چکیده (۱۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML گفت‌و‌گویی پس از قرن‌ها ص. ۲۶۳-۲۷۴
خسرو باقری
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML نگاهی به کتاب باباطاهر ص. ۲۷۵-۲۸۲
مهدی کدخدای‌طراحی
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML تاریخ ادبیات فارسی و نقد و بررسی آن ص. ۲۸۳-۲۹۱
مجدالدین کیوانی
چکیده (۱۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته