راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

ایران نامه؛ زمستان ۱۳۹۴

شماره زمستان ایران نامه در دسترس علاقه مندان است. برای دسترسی کامل به مقالات و نسخه پی.دی.اف آنها می توانید با پرداخت ۲۰ دلار در سال عضو شوید و ضمن حمایت از مجله مورد علاقه خود مقالات نفیس آن را آنلاین دریافت کنید. ایران نامه رابطه خوبی با دانشوران داخل ایران دارد و چنانکه می بینید از شماری از استادان داخل کشور نیز مقاله منتشر می کند. ایران نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی و با سردبیری محمد توکلی طرقی منتشر می شود. فهرست دبیران مجله را اینجا می یابید. این شماره مقالاتی در نکوداشت دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان منتشر کرده است.

ایران نامه
سال سی‌، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴

دسترسی باز دسترسی آزاد  دسترسی بسته دسترسی با اشتراک

فهرست مطالب

فهرست فارسی ) PDF
فهرست انگلیسی ) PDF

جستارها

استاد همایون کاتوزیان ) PDF
محمد توکلی طرقی
از زن‌پوش تا فرشته و شاهزاده‌خانم ایرانی: ابداع رقصندۀ ملی در ایران قرن بیستم ) PDF
آیدا مفتاحی
برجسته‌سازی در زبان و نقش آن در شعر معاصر فارسی ) PDF
آزیتا طالقانی
مدل شبیه سازی نظریۀ “دولت و جامعۀ استبدادی” کاتوزیان ) PDF
سعید پورمعصومی لنگرودی, Michael J. Radzicki, مایکل جی رادزیکی
خودشرقی‌گرایی و بی‌جاسازی: استفاده و سوء استفاده از گفتمان ‌”آریایی‌گرایی‌“ در ایران ) PDF
رضا ضیاء ابراهیمی
پیشاتاریخ جامعه‌شناسی در ایران ) PDF
وحید طلوعی
مطالبات اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ سلطنت رضاشاه ) PDF
حسین آبادیان
بازخوانی نقد کاتوزیان بر فلسفۀ اقتصاد پوپر ) PDF
حسین دباغ
اشتباهات گاه‌شمار قمری صحیفه‌الارشاد ) PDF
مهدی رجبعلی‌پور
نقش حلقۀ ادبی برهان‌پور هند در دگرگونیِ شعر فارسی در آغاز قرن یازدهم هجری قمری ) PDF
محمود فتوحی رودمعجنی
اغوای یوسف: تجزیه و تحلیل تابلوی گریز یوسف از زلیخا، اثر استاد کمال‌الدین بهزاد هراتی ) PDF
عبدالناصر صوابی

یادبود

کامران اقبال (۱۳۲۴-۱۳۹۳ش/۱۹۴۶-۲۰۱۴م) ) PDF
فریدون وهمن

بررسی و نقد کتاب

مروری بر سعدی، شاعر عشق و زندگی ) PDF
محمد دهقانی
نقدها و تحلیل‌های کریم امامی بر پدیده‌های فرهنگ و ادب و هنر امروز ایران ) PDF
محمد استعلامی
بازخوانی یک کتاب: اندرز به شهریار ) PDF
علیرضا شمالی
مورد غریب ژاله: به بهانۀ چاپ ترجمۀ انگلیسی اشعار عالمتاج قائم‌مقامی ) PDF
سعید یوسف
ویران‌شهری رهاگشته در دنیای وهم: تحلیل درخت انجیر معابد ) PDF
خاطره شیبانی

بخش انگلیسی

استاد همایون کاتوزیان ) PDF
محمد توکلی طرقی
”آنتونی عزیز،“ ”لئو جان:“ ملاعبۀ بریتانیا با تغییر سلسلۀ پادشاهی در ایران در جنگ جهانی دوم ) PDF
شائول بخاش
عدم تمایل سلطان محمد جلایر به سلطنت: شعر فارسی و آموزه ایرانی‌کردن مهاجمان بیگانه ) PDF
علی فردوسی
از خودمختاری تکنو‌ارگانیسم تا ابزار الهی دولت: در باب اهریمن‌شناسی در فرهنگ مادی و تکنولوژیک ایرانیان معاصر ) PDF
آرشاویز مظفری
هزینۀ یک انقلاب ) PDF
محمد ر. جهان‌پرور
آزادی همچون چارۀ انحطاط: افق فکری پرسش از آزادی در ایران سدۀ نوزدهم ) PDF
احمد هاشمی
روشنفکران فارسی‌نویس پیش از استعمارهند ) PDF
کاوه یزدانی
حافظ فرمایان، ۱۹۲۷-۲۰۱۵ ) PDF
م. ر. قانون‌پرور
خسرو شاکری زند، ۱۹۳۸-۲۰۱۵ ) PDF
مازیار بهروز
همرسانی کنید:

مطالب وابسته