راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

فصلنامه نقد کتاب ادبیات؛ هر طنزی “جامعه شناسی طنز ” نیست

فصلنامه نقد کتاب ادبیات 

این فصلنامه با انتشار تازه ترین شماره، شماره پیشین خود را که مربوط به تابستان ۹۴ است آنلاین کرده با مقالاتی خوب و خواندنی. گذشته از مقالات خوب و مرور بر کارهای آکادمیک مثل تاریخ ادبیات فارسی و یا زبان شعر در نثر صوفیه، نقد کتاب کوچک طنزی از ابراهیم رها هم کاری در خور است: چقدر ما خوبیم. از نکته های جالب در این نقد اشاره به استفاده نادرست از “جامعه شناسی” است. هر مطلب اجتماعی جامعه شناسانه نیست اما ابراهیم رها کار خود را “جامعه شناسی طنز” خوانده است. منتقد بدرستی می نویسد:

tanz

فصلنامه از کارهای خانه کتاب است و مصطفی موسوی با کمک هیاتی از مشاوران این فصلنامه را اداره می کند. مشاوران مجله عبارتند از: هومن پناهنده، مسعود جعفری‌جزی، محمد دهقانی، محمد شادروی‌منش، کامیار عابدی، نرگس قندیل‌زاده، حسن هاشمی‌میناباد‌

XML شناسنامه و فهرست ص. ۱-۲
چکیده (۶۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۰ دریافت)
XML سرسخن ص. ۳-۴
مصطفی موسوی
چکیده (۶۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۳ دریافت)
XML نقد شفاهی ص. ۵-۲۸
چکیده (۶۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۸ دریافت)
XML دستور سخن میرزاحبیب ص. ۲۹-۴۶
مونا ولی‌پور
چکیده (۶۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۴ دریافت)
XML درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان ص. ۴۷-۵۵
آتوسا رستم‌بیک‌تفرشی
چکیده (۵۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۲ دریافت)
XML زبان مردم تهران ص. ۵۷-۷۲
دکتر رضا امینی
چکیده (۹۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۸ دریافت)
XML هر دم از این باغ ص. ۷۳-۸۸
احمدرضا بهرام‌پور‌عمران
چکیده (۷۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۲ دریافت)
XML نقدی بر داستان رستم و سهراب ص. ۸۹-۱۱۱
مسعود راستی‌پور
چکیده (۶۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۲ دریافت)
XML تأملی بر واژه‌نامه شعر بیدل ص. ۱۱۳-۱۲۸
مهدی شعبانی
چکیده (۷۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۰ دریافت)
XML پژوهشی درباره نظر جرجانی در باب صور خیال ص. ۱۲۹-۱۴۶
علی علی‌محمدی
چکیده (۶۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۶ دریافت)
XML گزارشی از زبان شعر در نثر صوفیه ص. ۱۴۷-۱۵۳
فرزاد مروجی
چکیده (۶۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۲ دریافت)
XML عصاره داستانی اولیس ص. ۱۵۵-۱۸۶
حسن هاشمی‌میناباد
چکیده (۴۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۶ دریافت)
XML نگاهی به تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه ص. ۱۸۷-۱۸۹
زهرا محمدی
چکیده (۵۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
XML علیه تفسیر، سرکوب فرم و فوبیای محتوا ص. ۱۹۱-۱۹۶
مهدی دادخواه‌تهرانی
چکیده (۵۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
XML نقدی بر سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی ص. ۱۹۷-۲۱۶
محمدحسین علی
چکیده (۵۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۱ دریافت)
XML نقدی بر کتاب چه‌قدر خوبیم ما ص. ۲۱۷-۲۲۱
زهرا دری
چکیده (۵۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۴ دریافت)
XML یان ریپکا، همکارانش و تاریخ‌نگاری ادب فارسی ص. ۲۲۳-۲۳۲
کامیار عابدی
چکیده (۴۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۱ دریافت)
XML تصحیح بیت‌هایی از کلیات شمس ص. ۲۳۳-۲۴۲
رضا خبازها
چکیده (۵۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۹ دریافت)
XML دلالت‌های بی‌دلیل، تبدیل‌های بی‌بدیل ص. ۲۴۳-۲۶۲
نرگس قندیل‌زاده
چکیده (۱۰۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۸ دریافت)
XML گفت‌و‌گویی پس از قرن‌ها ص. ۲۶۳-۲۷۴
خسرو باقری
چکیده (۶۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۱ دریافت)
XML نگاهی به کتاب باباطاهر ص. ۲۷۵-۲۸۲
مهدی کدخدای‌طراحی
چکیده (۵۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۲ دریافت)
XML تاریخ ادبیات فارسی و نقد و بررسی آن ص. ۲۸۳-۲۹۱
مجدالدین کیوانی
چکیده (۵۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۴۱ دریافت)
همرسانی کنید:

مطالب وابسته