راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نخستین شماره ایرانشهر

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

حسن موسوی بجنوردی معاون اجرایی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و رئیس موسسه فرهنگی رایزن در آستانه انتشار اولین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» گفته بود: این ماهنامه به صاحب‌امتیازی موسسه فرهنگی رایزن طی روزهای آینده منتشر خواهد شد. نظربه بیش از سی سال کوشش‌های  مستمر مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی به ویژه ایران‌شناسی و مطالعات اسلامی لزوم انتشار چنین مجله‌ای با استاندارد علمی بالا کاملا حس می‌شد.

ما سعی کرده‌ایم از اساتید و دانشمندانی که معمولا کمتر در مطبوعات حضور دارند، کمال بهره را ببریم و نیز در انتخاب موضوع مقالات و درمراحل ویرایش و آماده‌سازی مجله تا جای ممکن دقت کنیم؛ ضمن اینکه این مجله به انتشار مقالات پژوهشی و علمی اهتمام دارد، بی آنکه یک مجلۀ علمی پژوهشی به معنای رایج کلمه باشد.

معاون اجرایی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و رئیس موسسه فرهنگی رایزن نقد و معرفی کتاب‌های برگزیده را از دیگر موضوعات اصلی این مجله دانست: در هر شماره نقدهایی جدی و منصفانه برآثاری که درداخل ویا خارج ازکشور به چاپ می‌رسند، خواهیم  داشت که فکر می‌کنم برای مخاطبان جذاب خواهد بود.

سیدعلی آل‌داود، علی بهرامیان، صادق سجادی، جواد طباطبایی و فتح‌الله مجتبایی اعضای شورای علمی «ایرانشهر امروز» هستند. سردبیری مجله بر عهده سیدعلی آل‌داود است.

 

قرار است سایت اینترنتی «ایرانشهر امروز» نیز به زودی راه‌اندازی شود.

ایرانشهر امروز (نشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب)

سال اول، شمارۀ اول: فروردین،اردیبهشت، خرداد ۱۳۹۵

فهرست مطالب این شماره:

سرمقاله

مطالعات ایرانی:

 • زبان فارسی در «نقض» عبدالجلیل رازی / دکتر علی اشرف صادقی
 • عبارات کفرآمیز / دکتر صادق سجادی
 • تحول در نشر کتاب / عبدالحسین آذرنگ
 • دیوان ناصرخسرو آیینۀ خردورزی او / دکتر محمد غلامرضائی
 • علی زاده، پاسدار پارسی گویی در آسیای میانه / دکتر ناصرالدین پروین
 • آدم به مثابۀ تصویر الوهیت در تعالیم عرفانی ادیان سامی / شهرام خداوردیان
 • ذکر دریای پارس در آثار حافظ ابرو / سید علی آل داود
 • جورج کرزن و اهداف او در خلیج فارس / دکتر طهمورث ساجدی
 • نگاه روسی به خورشید ایرانی: تجربه ای سکه شناختی / دکتر محسن جعفری مذهب
 • اندیشۀ ایرانی تقدیر باوری و بازتاب آن در اشعار جاهلی / دکتر عنایت الله فاتحی نژاد، پریسا عرب

اندیشه و فرهنگ در جهان:

 •  ادبیات فرانسه، پویائی و تاریخ آن / احمد سمیعی (گیلانی)

مفاهیم جدید:

 • بحثی دربارۀ کشف مفهومی جدید: «مشترک المنافع» و موارد استعمال آن / دکتر جواد طباطبایی

نقد کتاب:

 • ابوالحسن نجفی در آیینۀ «غلط ننویسیم» و وزن شعر / دکتر امید طبیب زاده
 • «تحفه القلوب و فرجه المکروب» یا «کتاب تحفه القلوب فی ترتیب الهداه و الدعاه فی جزیره الیمن» / دکتر صادق سجادی
 • واقعیت قومی در ایران و افغانستان / اصغر کریمی
 • دولت آمیخته: مسیحیان، زردشتیان و فرهنگ سیاسی ایران در پایان دورۀ ساسانی / دکتر شیما جعفری دهقی

اسناد و نسخه های خطی:

 • نامۀ جمال زاده به مجلس شورای ملی / سیدعلی آل داود

یاد درگذشتگان:

 • دکتر منوچهر ستوده / سید علی آل داود
 • کتاب شناس بزرگ و دغدغه های او / اکبر ثبوت
 • درگذشتگان دیگر / فرهاد طاهری
 • یادی دیگر از هما ناطق / عبدالحسین آذرنگ

معرفی کتاب های تازه

همرسانی کنید:

مطالب وابسته