راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

کتابهای رایگان: فهرست ارجاعات به نوروز در متون دوره عباسی

یزدان صفایی در بیبلیوگرافیا ایرانیکا از کتابی خبر داده است که تمام مواد و اشارات مربوط به نوروز را در منابع ادبی عصر عباسی جمع آوری کرده است. چنانکه مولفان می گویند کار آن ها حاصل دو سال تحقیق در دانشگاه ونیز است و همه متون تصحیح شده عربی را در بر می گیرد (یعنی به نسخ خطی مراجعه نشده است). با اینهمه کار، کار بزرگی است. پیش از این چنانکه مولفان در مقدمه خود آورده اند تنها کتاب فواد سید در باره نشانه های نوروز در ادب عربی منتشر شده بود (۱۹۷۲). این کار در ۲۱۲ صفحه در صفحه آکادمیای مولفان – سیمون کریستوفورتی و مسیمیلیانو بارونی – به رایگان در دسترس علاقه مندان است (روی لینک در عنوان کتاب کلیک کنید):

Borroni, Massimiliano & Simone Cristoforetti. 2016. An Index of Nayrūz Occurences in Abbasid Literary Sources. Phasar Edizioni.

This volume is the result of a two-years research project entirely funded by Ca’ Foscari University of Venice in 2012. The project focused on an exhaustive indexing of all edited Arabic sources mentioning the festival of Nayrūz (Nawrūz) in the Abbasid age (750-1258 CE). The preference given here to the Arabic form Nayrūz for the name of the first day of the Iranian traditional solar year is in agreement with the majority of the literary sources in Arabic language of the Abbasid period.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته