راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

از روی این کتاب طبابت نکنید!

محمدرضا توکلی صابری

شوخی‌های پزشکی
دکتر محمدرضا توکلى صابرى
تهران: انتشارات معین، ٣٧٢ صفحه، ٢۵هزار تومان


این کتاب مجموعه ای است از شوخى ها
ى پزشکى در مورد بیماران و همه رشته هاى پزشکى مانند پزشکان، جراحان، داروسازان، دامپزشکان، دندانپزشکان، روانپزشکان، دانشجویان پزشکى، پرستاران، و نیز بیمارستان، تیمارستان و مانند آنها. نویسنده در مقدمه کتاب مى نویسد:
شاید در باره کمتر حرفه اى این قدر شوخى، طنز، هزل، تمسخر، نیشخند، هجو، و یا داستانهاى خنده دار وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که از بدو تولد تا هنگام مرگ، به هنگام بیمارى و یا در هنگام سلامت از خدمات این حرفه استفاده مى کنیم. با این حال هرلحظه دعا مى کنیم که دچار وضعیتى نشویم که بخواهیم از این خدمات استفاده کنیم.

اگر در حدود هفتصد سال و اندى پیش عبید زاکانى  در مورد تعریف پزشک و بیمارگفت: «بیمار یعنى تخته مشق حکیمان، و طبیب یعنى پیک اجل». هنوز هم تعریف و رابطه بین پزشک و بیمار به همین شکل در شوخى ها، طنز ها، و کاریکاتورهاى مختلف گفته و تصویر مى شود.
بعضى از شوخى ها و کاریکاتورها اثر خود مولف کتاب است که به راحتى متوجه آنها خواهید شد (چون بیشتر سبب انبساط خاطرتان خواهد شد!)، اگر هم متوجه آنها نشدید مى توانید با مولف تماس بگیرید تا آنها را برایتان مشخص کند.
این نکته را نیز باید تذکر دهم که براى نوشتن این کتاب مجبور شدم به تحصیل در تمام رشته هاى علوم پزشکى و گاهى به رشته هاى تخصصى آن که کار مشکلى بود، بپردازم، بلکه طنز نویسى و ترسیم کاریکاتور را هم تجربه کنم. بنابراین پس از خواندن این کتاب و درک سختى ها و رنجهاى فراوان من در گردآورى  شوخى ها،  امیدوارم که  افسرده و غمگین نشوید، بلکه با یادآورى شوخى هاى این کتاب انبساط خاطر پیدا کنید.
حتى اگر پس از خواندن کتاب کوششهاى مرا بیهوده یافتید و به زحمات من براى تالیف چنین کتابى خندیدید ناراحت نمى شوم چون یکى از اهداف کتاب، یعنى شادمانى خواننده، برآورده شده است. در هر حال، با این کتاب من انتقام بیماران و پزشکان را از یکدیگر گرفتم، چون هریک مى توانند شکایات و ناراحتى هاى خود را از دیگرى در بخش مربوط به خود پیداکنند.
البته این  موضوع فقط منحصر به دنیاى انسانى نیست،  زیرا درد دل  و شکایت هاى جانوران زبان بسته را از دست موجودات دوپا که خود را اشرف مخلوقات مى خواند شرح داده ام و براى رعایت بى طرفى کامل متقابلا مشکلات و شکایات درمانگران آنها را در بخش مربوط به دامپزشکان بازگو کرده ام.
با خواندن این کتاب در باره دانش پزشکى  اطلاعات زیادى پیدا مى کنید، اما به هیچ وجه از روى این کتاب و حتى کتابهاى پزشکى دیگر به طبابت نپردازید، زیرا همان طور که مارک تواین گفته است هیچگاه از روى کتابهاى پزشکى طبابت نکنید، زیرا ممکن است در اثر یک غلط چاپى بمیرید.
اگر هم به دستورهاى این کتاب عمل کردید و  دچار عوارض ناگوارى شدید،  و یا جانتان را از دست دادید، اگر چه براى شما متاسفم، اما باید بگویم که بنده هیچ مسئولیتى در این مورد ندارم و در هر دادگاهى که مرا ببرید خواهم گفت که آن دستور طبى به احتمال یک شوخى پزشکى بوده است.
این کتاب یک راهنماى پزشکى است و مى تواند بسیارى از بیمارىها را درمان کند، اما نه با اجراى توصیه هاى پزشکى در آن، بلکه با خندیدن به آن توصیه ها! بهترین نسخه درمانى این کتاب براى خوانندگان لبخند زدن است و توصیه مى شود که در زندگى خوش بین تر و شادتر باشند و لبخند بزنند زیرا خنده بهترین دارو براى بیشتر بیمارىهاست. اول آن که هزینه اى ندارد و غیرقانونى نیست. دوم این که کالرى، کلسترول، نمک، قند، و مواد شیمیائى و سرطانزا ندارد (البته شیرینى دارد، ولى ماده غیر قندى است و سبب مرض قند نمى شود)  و کاملا بى خطر است (اما بى خاصیت نیست). سوم این که براى اخم کردن از ٧٢ عضله استفاده مى شود، در حالى که براى لبخند زدن فقط ١۶ عضله به کار مى رود.  بنابراین اگر ناراحتى شما از خستگى است، پیوسته این کتاب را بخوانید و بیشتر لبخند بزنید.
اگر معنى اصطلاح و یا یک واژه پزشکى را نمى دانید، اصلا نگران نباشید، چون این کتاب براى همه سنى، از کودکان هفت ساله تا هفتادساله، نوشته شده است و به همین جهت واژه نامه اى در پایان کتاب وجود دارد که مى توانید به آن رجوع کنید تا معنى آنها را پیدا کنید. اگر معنى  واژه اى را نمى دانید و در این واژه نامه پیدا نکردید، برایتان متاسفم، چون باید دوباره به کلاس سوادآموزى بروید، زیرا که مشخص است که سالهاست روزنامه و یا کتابى را در دست نگرفته اید!
هشدار در مورد عوارض جانبى این کتاب: اگر پس از خواندن تمامى کتاب از خنده روده بر شدید و دلتان درد گرفت، یا اشک به چشم هایتان آمد، و یا به بى اختیارى ادرار دچار شدید، این جانب هیچ گونه مسئولیتى را نمى پذیرد. بى درنگ به متخصص دستگاه گوارش، چشم پزشک، و یا متخصص بیماریهارى دستگاه ادرارى رجوع کرده و به دستور آنها عمل کنید (لطفا یک نسخه از این کتاب را نیز با خود ببرید و به آنها نشان دهید تا آنها علت ناراحتى شما را بهتر بفهمند،  و درضمن شما هم به طور غیر مستقیم به ترویج کتاب کمک کرده باشید). 
به امید روزى که پس از خواندن این کتاب دیگر براى همیشه اخم کردن را از یاد ببرید، و لبخند زدن عادت روزانه شما باشد.
 
* مولف طناز کتاب، کتاب دیگری هم در یادداشت خود برای راهک معرفی کرده است به این شرح:
 
چنین گویند طبیبان
دکتر محمدرضا توکلى صابرى
۶١٢ صفحه، انتشارات معین، ۴٠هزار تومان
مجموعه اى ازداستانهاى پزشکى که در طى بیش از سى سال نویسنده در مورد مشکلات و مسایل پزشکى نوشته است. این داستانهاى کوتاه که طنز و تراژدى را باهم دارند، به طور غیر مستقیم به آموزش پزشکى مى پردازند. شخصیت هاى این داستانها متفاوت هستند. از پزشکى که در حال انجام خدمت وظیفه است، تا پرستارى که بیمار هنرمندى را درمان مى کند. از جراحى که به جبهه جنگ رفته است، تا دامپزشکى که در روستا به کار اشتغال دارد. از دانشجوى پزشکى که خیاط لباسش را درست ندوخته است، تا دندانپزشکى که مى خواهد بیمار پر حرف خود را آموزش بدهد. از متخصص پزشک قانونى که مى باید علت پزشک رجوع کرده است. از پزشک زنى که با مشکلات روزمره خود رویاروست تا پهلوان پیرى که در زیر تیغ جراحى قرار مى گیرد. 
همرسانی کنید:

مطالب وابسته