راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

مبانی سبک شناسی؛ ویراست جدید

محمد غفاری

ویراست جدید کتاب مبانی سبک‌شناسی منتشر شد:
پیتر وردانک، مبانی سبک‌شناسی، ترجمۀ محمد غفاری، ویراست دوم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۳.

مبانیِ سبک‌شناسی برای کسانی تألیف شده است که آشنایی چندانی با شاخه‌های جدید سبک‌شناسی ندارند. پیتر وردانک، نویسندۀ کتاب، مفهوم‌های اساسی و اصطلاح‌های مهمِ حوزه‌های مختلفِ سبک‌شناسی را به زبانی ساده و با تحلیلِ نمونه‌های متعددِ منظوم و منثور معرفی می‌کند. وی، همچنین، در بخش دوم کتاب، قطعه‌هایی را از کتاب‌ها و جستارهای کلاسیک در زمینۀ سبک‌شناسی و نقد زبان‌شناسانۀ ادبیات نقل می‌کند و هریک از آن‌ها را شرح می‌دهد.

یکی از مزیت‌های این کتاب به منبع‌های موجود در زبان فارسی اشاره به شیوه‌های جدیدِ بررسی سبک ــ مانند سبک‌شناسیِ داستان، سبک‌شناسیِ فمینیستی، گفتمان‌کاویِ انتقادی، و سبک‌شناسیِ شناختی ــ و کاربرد آن‌ها در تحلیل متن‌های گوناگونِ ادبی و غیرادبی است.

در ویراست جدید، مترجم متن کتاب را بازنگریِ سرتاسری کرده، به‌حدی که در بسیاری جاها متن را از نو ترجمه کرده، و واژه نامه‌های فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی به انتهای آن افزوده است. همچنین، واژه‌نامۀ تشریحیِ مؤلف با اضافه‌شدن مدخل‌های جدید و گسترش برخی مدخل‌های قبلی کامل‌تر شده است. کتاب‌نامۀ فارسی این ویراست نیز تکمیل و روزآمد شده و مهم‌ترین منبع‌های فارسی در زمینۀ سبک‌شناسی و حوزه‌های وابسته به آن (نقد زبان‌شناسانه، نشانه‌شناسی، و روایت‌شناسی) را در بر گرفته است.

همرسانی کنید:

مطالب وابسته