راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

شاهنامه ۳۵۰ هزارتومانی بدون نمایه و بیت یاب

مجتبی عبدالله نژاد

انتشارات سخن شاهنامۀ خالقی را چاپ کرده. دو جلد، ۲۲۰۰ صفحه، در قطع رحلی. قیمت: ۳۵۰ هزار تومان. کشف الابیات هم ندارد.

کشف‌الابیات در کاری مثل شاهنامۀ آقای دکتر جلال خالقی مطلق به اندازۀ متن خود شاهنامه اهمیت و ضرورت و کارایی دارد. قرائت خیلی از بیت‌ها در شاهنامۀ آقای خالقی با آنچه در سایر نسخه‌ها دیده‌ایم، به‌کلی فرق می‌کند و معلوم نیست بدون کشف‌الابیات چطور می‌توانیم بیتی را که دنبالش می‌گردیم، پیدا کنیم.

انتشارات سخن با افزایش حاشیۀ صفحات و فاصلۀ بین سطرها حجم کتاب را به ۲۲۰۰ صفحه رسانده. خیلی از ناشران دیگر می‌توانستند این کتاب را با طراحی خیلی بهتر و امکانات خیلی بیشتر در ۱۲۰۰ صفحه چاپ کنند (اگر قرار بود در قطع رحلی چاپ شود). قیمت کتاب هم حداکثر ۱۵۰ هزار تومان بود، نه ۳۵۰ هزار تومان.

البته این شاهنامه حاصل یک عمر کار و تلاش آقای خالقی است و ۳۵۰ هزار تومان در مقابل یک عمر کار و تلاش و بی‌خوابی مبلغ ناچیزی است. ولی می‌توانستند کتاب را با طراحی دیگری در ۱۲۰۰ صفحه با قیمت ۱۵۰ هزار تومان منتشر کنند. تیراژ کتاب را هم سه برابر کنند. در این صورت خرید کتاب برای خوانندۀ عادی هم راحت‌ بود. برای محققان ۱۵۰ هزار تومان یا ۳۵۰ هزار تومان فرق نمی‌کند. به هر حال این کتاب را می‌خرند یا تهیه می‌کنند. ولی اگر این کتاب برای محققان تهیه شده، پس چرا کشف‌الابیات ندارد؟

همرسانی کنید:

مطالب وابسته