راهنمای کتاب

Search
Close this search box.

نیکی کدی در ایران نامه؛ پاییز ۹۴

یزدان صفایی

شمارۀ جدید ایران نامه (سال سی‌ام، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۹۴) که از دیروز از طریق وبسایتش، برای فروش در دسترس است، دو مقالۀ جالب توجه دارد که البته هر دوی این مقالات را در فیسبوک اینجا و اینجا می توانید بیابید.

نخست، مقاله‌ای از افشین مرعشی که تاریخ خوانده است و اکنون در اوکلاهما دانشیار است و کتابی در دست تألیف دارد به نام «تبعید و پادشاهی: جامعۀ پارسیان هند و برآمدن ناسیونالیسم ایرانی مدرن». عنوان مقالۀ او «کتابهای بمبئی: ابراهیم پورداود و پارسیان» است و در آن به روابط بین پورداود با پارسیان هند و نقش کتاب‌های چاپ شده از پورداود در بمبئی دربارۀ فرهنگ ایران باستان با گسترش حس میهن‌دوستی در ایران می‌پردازد. رابط میان پورداود و پارسیان، دینشاه ایرانی بوده است. کتاب‌های پورداود به واسطۀ گسترش کتابخوانی و افزایش کتابفروشی‌ها در ایران راحت‌تر پراکنده می‌شد و به باور نویسنده نقشی تأثیرگذار در سیاست‌های ملی‌گرایانۀ حکومت پهلوی داشت. این مقاله در واقع، بیشتر از دریچۀ بررسی تاریخ ایران معاصر به موضوع نگاه می‌کند اما برای علاقه‌مندان به تاریخچۀ روابط میان پارسیان هند و ایرانیان نیز می‌تواند مفید باشد.

مقالۀ دوم از حسین آبادیان، تاریخ‌پژوه و پژوهندۀ فلسفۀ تاریخ است با عنوان «تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری باستانی پاریزی». باستانی پاریزی که مدت زمان زیادی از مرگش نگدشته همواره نزد استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان تاریخ، به واسطۀ سبک خاصی که در تألیف آثارش و پژوهش‌هایش داشت، مورد پرسش بود و هست که آیا روش کارش علمی است و مطابق روش‌شناسی‌های علمی در همۀ این سال‌ها دست به تألیف می‌زده؟ شخصاً هنگامی‌که می‌خواستم مقاله را شروع کنم فکر می‌کرد که دکتر آبادیان گرامی از این منظر به آثار باستانی پاریزی نظر افکنده اما بعد از خواندن مقاله مشخص شد که ایشان کوشیده تا نشان بدهد باستانی نگرش خاصی به تاریخ داشته و با فلسفۀ تاریخی که می‌داشته به تاریخ اجتماعی ایرانیان پرداخته. در واقع مقاله، می‌کوشد که نوع نگاه باستانی به تاریخ را روشن سازد و در این محدوده، موفق نیز بوده است.

—————————–
*مقالات ایران نامه را از طریق عضویت و پرداخت سالانه می توان به صورت دیجیتال دانلود و مطالعه کرد.
—————————–
ایران نامه
سال سی‌ام، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴

 فهرست مطالب
مقاله ها
نیکی تاریخ‌نگاری ) PDF
محمد توکلی طرقی
نیکی کدی و آثارش ) PDF
نیره توحیدی
آرمانشهرگرایی و ناامیدی در ادبیات مدرن فارسی ) PDF
افشین متین‌عسگری
صیونیزم در ایران: چشم‌انداز تاریخی، ۱۹۱۷-۱۹۷۹ ) PDF
ناهید پیرنظر
کتاب‌های بمبئی: ابراهیم پورداود و پارسیان ) PDF
افشین مرعشی
از خودباوری تا نگرانی: نخستین تعاملات ایران و روسیه ) PDF
مازیار بهروز

مطالعات زنان
دولت و رشتۀ مطالعات زنان: اسلامی‌ــ‌بومی‌سازی ‌فمینیسم‌ستیزی ) PDF
شهرزاد مجاب
مزاحمت جنسی: تجربۀ زنان تهران در فضاهای عمومی ) PDF
سیما حسین‌زاده
پیکار زن ایرانی برای دستیابی به حق رأی، ۱۳۲۰-۱۳۲۵ ) PDF
مهناز متین‌, ناصر مهاجر
معایب‌الرجال و ضرورت مردانگی‌پژوهی در مطالعات زنان ایران ) PDF
مصطفی عابدینی‌فرد
دانش فمینیسم انقلابی در هشت مارس و عصیان ) PDF
مریم جزایری

گزیده ها
نگاهی گذرا به زندگی و افکارم ) PDF
نیکی ر. کدی
مطالعۀ تطبیقی انقلاب‌های ایران ) PDF
نیکی ر. کدی
یادبود
تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری باستانی پاریزی ) PDF
حسین آبادیان
عمر پُربار: یادی از عزت‌ملک ملک (سودآور) ) PDF
فاطمه سودآور فرمانفرمایان
بررسی و نقد کتاب
گفت‌وگو در مه: فلسفۀ تطبیقی در زمین مه‌آلود ایده‌ها و نور گفت‌وگو ) PDF
احمد هاشمی
بخش انگلیسی
از جن به میکروب: تبارشناسی اسلام پاستوریزه ) PDF
محمد توکلی طرقی
اجتهاد در اصول فقه: اصلاح اندیشه اسلامی در چارچوب اجتهاد ) PDF
محسن کدیور
بازاندیشی مناظره سید‌جمال‌الدین افغانی و ارنست رنان ) PDF
مونیکا رینگر, هالی شیسلر
ریشه‌های اصلاحات مذهبی در دوره پهلوی اول ) PDF
ژانت آفاری
‌بازی‌های زبانی ویتگنشتاینی در گفت‌وگوهای هندُفارسی ادیان جهان ) PDF
خوان کول
همرسانی کنید:

مطالب وابسته